Imovina_landing

Mother hugs daughter

Imovina

Sigurnost imovine prema Vašoj mjeri

U Vašu imovinu i stvaranje doma uložili ste vrijeme i novac. Kako biste ju i financijski zaštitili, osigurajte ju uz Slagalicu sigurnosti doma, naše osiguranje imovine.

Merkur Slagalica sigurnosti doma omogućava da sami složite rješenje koje će odgovarati Vašim potrebama. Osigurajte građevinski objekt, dodatne objekte i kućanstvo od rizika prema Vašem izboru.

Odaberite sigurnost za sve u što ste ulagali uz Merkur Slagalicu sigurnosti doma!

Imovina_cardgridbig


Merkurovu Slagalicu sigurnosti doma složite prema vlastitim potrebama

Samostalno odaberite vrstu i razinu pokrića

Imovina_mogucnosti

Osnovne prednosti naše Slagalice sigurnosti doma

medium/rs/Vertrag_white

Samostalan odabir

predmeta i rizika koje želite osigurati
small/gl/nachhaltig_white

Usluga Majstor u kući

kod hitnih situacija poput zaglavljene brave ili puknuća cijevi
small/uv/taggeld_white

Delux paket

za osiguranje luksuznih objekata
small/sv/privat_white

Isplata od 500 EUR

u slučaju velikih šteta na građevinskom objektu

Imovina_wissenwertes

Kada zvati Majstora u kući?

U slučaju iznenadnih i neočekivanih događaja koji zahtijevaju hitno rješavanje problema, na raspolaganju Vam stoji stručna pomoć „Majstor u kući“ koja nudi usluge vodoinstalatera, električara, staklara, stolara i bravara. Za organizaciju dolaska majstora, potrebno je nazvati Merkur Asistenciju na +385 0800 5533 (0-24 h dnevno).

Imovina_letak

Merkur Slagalica sigurnosti doma letak

Imovina_faq

Česta pitanja

 • Mora li objekt biti nastanjen da bi se moglo napraviti osiguranje imovine?
  add close

  Objekt ne mora biti nastanjen da bi se ugovorilo osiguranje imovine.

 • Što se treba napraviti ako nastupi šteta na osiguranom objektu?
  add close

  Kad nastane osigurani slučaj, osiguranik je dužan: pismeno izvijestiti Merkur o nastupanju osiguranog slučaja odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je za to saznao. Zatim odmah poduzeti sve što je u njegovoj moći da se ograniče štetne posljedice. Kada je šteta prouzročena požarom, eksplozijom, krađom ili provalnom krađom, razbojstvom ili u prometnoj nesreći, potrebno je prijaviti nadležnoj policijskoj upravi i navesti koje su sve stvari uništene odnosno oštećene ili su nestale pri nastanku osiguranog slučaja. Odmah po nastanku osiguranog slučaja, podnijeti Merkuru popis uništenih odnosno oštećenih stvari uz približnu naznaku njihove vrijednosti, a do dolaska predstavnika Merkura na samo mjesto ne mijenjati stanje oštećenih odnosno uništenih stvari, osim ako je potreba u javnom interesu ili radi smanjenja odnosno sprječavanja povećanja štete ili nastavljanja procesa rada. Osiguranik je dužan o promjenama odmah izvijestiti Merkur i sačuvati oštećene dijelove.

 • Koji je vremenski rok za prijavu štete?
  add close

  Potrebno je pismeno izvijestit Merkur osiguranje o nastupanju osiguranog slučaja odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je osiguranik saznao za nastanak štete. 

 • Što treba dostaviti za prijavu štete?
  add close

  U prvoj fazi je potrebno ispuniti obrazac za prijavu štete i dostaviti kopiju osobne iskaznice i kartice tekućeg računa (za fizičke osobe). Po primitku ispunjenog obrasca, procjenitelj utvrđuje koju je dodatnu dokumentaciju potrebno dostaviti (npr. ponude za sanaciju, policijsku potvrdu (ako je bila provalna krađa), itd.). 

 • Što je potrebno napraviti za promjenu adrese osiguranja?
  add close

  Da biste promijenili adresu korespondencije (jer ona ujedno može biti i adresa predmeta osiguranja) ne preporučujemo pretipkavanje adrese nego unos nove adrese koju ćete označiti kao adresu naplate koju ćete onda dodatno promijeniti na polici osiguranja. Da bi promijenili adresu predmeta osiguranja na polici preporučujemo da ne prepisujete adresu, nego da unesete novu adresu predmeta osiguranja koja će se onda naknadno provući na samu policu osiguranja. Ako niste sigurni da li ste dobro izmijenili adresu mjesta osiguranja možete se obratiti Sektoru IMO.

Imovina_case


Moglo bi Vas još zanimati

Leisure time

Osiguranje od nezgode

Potpuno sigurni u svojoj avanturi života uz Merkur Sigurnost 500% - naše osiguranje od nezgode! Odaberite optimalan paket za sebe i budite bezbrižni na svakom koraku.

Više o Sigurnost 500%
Mother and child

7D Protektor

Program 7D Protektor nudi kreiranje optimalne zaštite života i zdravlja u slučaju bolesti i nezgode, osiguranje djece te zaštitu police u slučaju dužeg bolovanja i gubitka posla!

Više o 7D Protektoru