Dok ste na poslu, putu ili bilo gdje izvan doma, ne brinite za sigurnost Vaše nekretnine. Nepredviđene situacije poput, požara, oluje, poplave, provalnika... uz Merkur osiguranje su nadoknadive.

U Vašu imovinu i stvaranje doma uložili ste dosta vremena i novca. Kako biste je i financijski zaštitili, Merkur Slagalica sigurnosti omogućava da sami složite najoptimalnije rješenje prema Vašim potrebama.

Osigurati možete Vaš građevinski objekt - kuću, stan, vikendicu, ali i dodatne objekte, odnosno predmete uz kuću poput ograda, nadstrešnica, bazena, solarnih kolektora, ukrasnih kipova i sl.

Također, osigurati možete i Vaše kućanstvo - stvari kućanstva, boje i obloge te stakla. Osim od osnovnih rizika poput požara, oluje, tuče ili udara motornog vozila, klijent sam može odabrati rizike od kojih želi osigurati svoju nekretninu, primjerice od poplave, izlijevanja vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, udara groma, potresa i sl.

Posebna pogodnost Merkurove Slagalice sigurnosti doma je da u slučaju velikih šteta na građevinskom objektu, kako bismo bar malo olakšali te prve teške trenutke i dane, za nabavu primjerice dokumenata ili osobnih potrepština, klijentu isplaćujemo dodatnu naknadu u iznosu od 500 EUR.

Usluga Majstor u kući

Uz sklopu Slagalice sigurnosti doma uključeno je i osiguranje „Majstor u kući", kojim omogućavamo da nastali problem bude riješen u najkraćem mogućem roku uz brzu uslugu i stručno osoblje.

Osiguranje „Majstor u kući" obuhvaća organiziranje korištenja i pokrivanje troškova sljedećih usluga:
Vodoinstalater: Oštećenja na instalacijama vodovodnih i kanalizacijskih cijevi kao i cijevi centralnog grijanja, koje je dovelo do izlijevanja vode u kući/stanu na osiguranikovoj prijavljenoj adresi mjesta osiguranja
Električar: Kvar električnih kabela i utičnica, kvar električnog sustava grijanja
Staklar: Kod loma stakla na vanjskim vratima i prozorima, u slučaju provale ili pokušaja provale, nehotičnog postupanja osiguranika zbog čega je onemogućeno zatvaranje vrata ili prozora i zahtijeva neposredno otklanjanje štete (zamjena ili privremeni popravak)
Stolar: Kod štete na vanjskim vratima i prozorima ili u slučaju provale ili pokušaja provale ili nehotičnog postupanja osiguranika zbog čega je onemogućeno zatvaranje vrata ili prozora i zahtjeva neposredno otklanjanje štete tj. zamjenu ili privremeno zatvaranje, organizirat će se stolar na prijavljenoj adresi mjesta osiguranja za hitnu zamjenu ili privremeni popravak
Bravar: U slučaju nemogućnosti ulaska u objekt nakon provalne krađe, gubitka raspoloživih ključeva, loma ključeva i kvara brave, osigurane su usluge popravka brave i omogućavanje otvaranja vrata

Što treba učiniti uslijed neočekivanog događaja?
Ukoliko Vam je uslijed takvog događaja potrebna usluga „Majstor u kući", sve što je potrebno je nazvati „Merkur Asistenciju" pozivom na besplatni broj telefona:
+385 08005533 koja stoji na raspolaganju u bilo koje vrijeme 0 - 24 sata svaki dan u godini.

 

Highlights
Slagalica sigurnosti doma

  • Sami birate predmete i rizike koje želite osigurati

  • Usluga "Majstor u kući"

  • Mogućnost osiguranja luksuzno opremljenih objekata- Delux paket

  • U slučaju velikih šteta na građevinskom objektu, isplata 500 EUR

 

Česta
pitanja

Mora li objekt biti nastanjen da bi se moglo napraviti osiguranje imovine?

Objekt ne mora biti nastanjen da bi se ugovorilo osiguranje imovine.

Što se treba napraviti ako nastupi šteta na osiguranom objektu?

Kad nastane osigurani slučaj, osiguranik je dužan: - pismeno izvijestiti Merkur o nastupanju osiguranog slučaja odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je za to saznao - odmah poduzeti sve što je u njegovoj moći da se ograniče štetne posljedice - kada je šteta prouzročena požarom, eksplozijom, krađom ili provalnom krađom, razbojstvom ili u prometnoj nesreći, prijaviti nadležnoj policijskoj upravi i navesti koje su sve stvari uništene odnosno oštećene ili su nestale pri nastanku osiguranog slučaja - odmah po nastanku osiguranog slučaja, podnijeti Merkuru popis uništenih odnosno oštećenih stvari uz približnu naznaku njihove vrijednosti - do dolaska predstavnika Merkura na samo mjesto ne mijenjati stanje oštećenih odnosno uništenih stvari, osim ako je potreba u javnom interesu ili radi smanjenja odnosno spriječavanja povećanja štete ili nastavljanja procesa rada. Osiguranik je dužan o promjenama odmah izvijestiti Merkur i sačuvati oštećene dijelove

Koji je vremenski rok za prijavu štete?

Po Uvjetima za osiguranje imovine čl. 24 tč.1 st. a ) „Kada nastane osigurani slučaj temeljem kojega se traži naknada iz osiguranja, osiguranik je dužan postupiti na ovaj način: pismeno izvijestit MERKUR o nastupanju osiguranog slučaja odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je za to saznao...“

Što treba dostaviti za prijavu štete?

U prvoj fazi je potrebno ispuniti obrazac za prijavu i dostaviti kopiju osobne iskaznice i kartice tekućeg računa (za fizičke osobe). Po primitku ispunjenog obrasca, procjenitelj utvrđuje koju je dodatnu dokumentaciju potrebno dostaviti: npr. ponude za sanaciju, policijsku potvrdu (ukoliko je bila provalna krađa), itd.

Što je potrebno napraviti za promjenu adrese osiguranja?

Adresu korespodencije je svakako moguće promjeniti. Da bi promijenili adresu korespodencije (jer ona ujedno može biti i adresa predmeta osiguranja) ne preporučamo pretipkavanje adrese nego unos nove adrese koju ćete označiti kao adresu naplate koju ćete onda dodatno promijeniti na polici osiguranja. Da bi promijenili adresu predmeta osiguranja na polici preporučamo da ne pretipkavate adresu nego da unesete novu adresu predmeta osiguranja koja će se onda naknadno provući na samu policu osiguranja. Ukoliko niste sigurni da li ste dobro izmijenili adresu mjesta osiguranja možete se obratiti Sektoru IMO.