Održivost uvod

Objave informacija o Održivosti

Uredba (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s Održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR uredba)

SFDR Uredbom se propisuju obveze objava vezanih uz Održivost za sudionike na financijskom tržištu i financijske savjetnike, a svrha tih objava je omogućiti ulagateljima donošenje informirane odluke o ulaganju. 

Održivost u poslovanju jest utjecaj na okoliš i društvo te je cilj održivog poslovanja pozitivno utjecati na ta područja.

Strategija Održivosti

Transparentnost objava na razini društva

Transparentnost objava na razini proizvoda Merkur Zelena budućnost

Objave informacija na razini proizvoda Merkur Zelena budućnost

Merkur Zelena Budućnost je proizvod koji promiče okolišna ili socijalna obilježja, ali nema za cilj održiva ulaganja.

Ostvarenje tih obilježja, uvjetovano je ulaganjem u barem jednu ulagačku opciju, držanjem jedne od tih opcija tijekom razdoblja preporučenog trajanja ulaganja odabrane opcije čije specifičnosti su opisane u dokumentu Ključne informacije za ulagatelje fonda (KID), a isti se nalazi na linku.

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja (čl. 10. SFDR Uredbe)

 

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja u predugovornim objavama (čl. 8. SFDR Uredbe)

Obrazac predugovorne objave za financijske proizvode iz članka 8. stavaka 1.,2. i 2.a Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 6. prvog stavka Uredbe (EU) 2020/852

Merkur ZB Moja kombinacija Solid
Merkur ZB Moja kombinacija Balanced
Merkur ZB Moja kombinacija Dynamic
Merkur ZB Životni ciklus

 

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja u periodičnim izvješćima (čl. 11. SFDR Uredbe)

Obrazac periodične objave za financijske proizvode iz članka 8. stavaka 1.,2. i 2.a Uredbe (EU) 2019/2088 i članka 6. prvog stavka Uredbe (EU) 2020/852

Merkur ZB Moja kombinacija Solid
Merkur ZB Moja kombinacija Balanced
Merkur ZB Moja kombinacija Dynamic
Merkur ZB Životni ciklus

 

Društvo za upravljanje fondovima je Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, a upravljanje provodi Metis Invest GmbH.
Izvorni dokumenti i druge informacije u vezi s investicijskim proizvodima dostupne su na internetskoj stranici Društva www.gutmannfonds.at/en/gfs

Arhiva održivost