Impressum

Impressum

Vlasnik, izdavač i redakcija

Merkur osiguranje d.d.
Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, Zagreb

Tel: +385(1)6308-333 Fax: +385(1)6157-130
E-Mail: info@merkur.hr Internet: www.merkur.hr

Životno osiguranje:
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR9623600001102631204

Neživotno osiguranje:
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR8223600001502152437

Pravni oblik: Dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu
MB: 1165011
OIB: 08937835435
Šifra djelatnosti (prema NKD): 6512
Nadzorni organ: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga - HANFA

Temeljni kapital društva iznosi 11.100.744,00 EUR; nominalni iznos svake pojedinačne dionice iznosi 477,00 EUR.

Merkur osiguranje je član Udruženja osiguravatelja Hrvatske

Djelatnosti

MERKUR se bavi poslovima osiguranja u skupinama osiguranja u skladu s odobrenjem tijela za nadzor društava za osiguranje.
Registrirane djelatnosti MERKUR-a su:
* životna osiguranja
* osiguranje od nezgode
* zdravstveno osiguranje
* osiguranje od požara i elementarnih šteta
* ostala osiguranja imovine
* ostala osiguranja od odgovornosti
* osiguranje kredita
* osiguranje jamstava
* osiguranje raznih financijskih gubitaka
* osiguranje troškova pravne zaštite
* putno osiguranje
* posredovanje kod prodaje odnosno prodaja predmeta koji pripadnu društvu za osiguranje po osnovi obavljanja poslova osiguranja
* poduzimanje mjera radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe
* procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta
* obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranja
* osiguranje robe u prijevozu

Izgled/dizajn web stranice

ARTS & CRAFTS GmbH
Castellezgasse 36-38/7, 1020 Beč