KljučneInformacije_MZB

Merkur Zelena budućnost

Dokumenti s ključnim informacijama (KID)

U primjeni od 23.3.2024.

DOKUMENT S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA PROIZVOD MERKUR ZELENA BUDUĆNOST UZ GODIŠNJE ILI ISPODGODIŠNJE PLAĆANJE PREMIJE

KID-01-MZBB-0324 Merkur Zelena Budućnost - Moja kombinacija- BALANCED Višekratno
KID-01-MZBD-0324 Merkur Zelena Budućnost - Moja kombinacija- DYNAMIC Višekratno
KID-01-MZBS-0324 Merkur Zelena Budućnost - Moja kombinacija- SOLID Višekratno
KID-01-MZBŽC-0324 Merkur Zelena Budućnost - ŽIVOTNI CIKLUS Višekratno
 

DOKUMENT S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA PROIZVOD MERKUR ZELENA BUDUĆNOST JEDNOKRATNO PLAĆANJE PREMIJE

KID-02-MZBB-0324 Merkur Zelena Budućnost - BALANCED jednokratno
KID-02-MZBD-0324 Merkur Zelena Budućnost - DYNAMIC jednokratno
KID-02-MZBS-0324 Merkur Zelena Budućnost - SOLID jednokratno
KID-02-MZBŽC-0324 Merkur Zelena Budućnost - ŽIVOTNI CIKLUS jednokratno
 

OKOLIŠNA ILI SOCIJALNA OBILJEŽJA PROIZVODA 
Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja

 

PREDUGOVORNE OBJAVE ZA FINANCIJSKE PROIZVODE 

Merkur ZB Moja kombinacija Solid
Merkur ZB Moja kombinacija Balanced
Merkur ZB Moja kombinacija Dynamic
Merkur ZB Životni ciklus

PERIODIČNE OBJAVE ZA FINANCIJSKE PROIZVODE 

Merkur ZB Moja kombinacija Solid
Merkur ZB Moja kombinacija Balanced
Merkur ZB Moja kombinacija Dynamic
Merkur ZB Životni ciklus

KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE

Ključne informacije za ulagatelje - Tailormade sustainable fund solid 
Ključne informacije za ulagatelje - Tailormade sustainable fund balanced
Ključne informacije za ulagatelje - Tailormade sustainable fund dynamic

POVIJESNI PRINOS FONDOVA

Informacije o povijesnom prinosu fondova

PROSPEKTI I PRAVILA FONDA

Prospekt i pravila fonda - Tailormade sustainable fund solid
Prospekt i pravila fonda - Tailormade sustainable fund balanced
Prospekt i pravila fonda - Tailormade sustainable fund dynamic

POVEZNICE NA IZVORNE STRANICE FONDA

Tailormade sustainable fund solid
Tailormade sustainable fund balanced
Tailormade sustainable fund dynamic