ZahtjeviObrasci_wichtige

Zahtjevi i obrasci

Preuzmite obrasce za prijavu štete, promjene po policama i slične zahtjeve

Napomena: prije popunjavanja, željeni obrazac je potrebno preuzeti i spremiti na računalo

 

Prijava štete

Upute za prijavu štete za dopunsko zdravstveno osiguranje
Prijava osiguranog slučaja dopunskog zdravstvenog osiguranja (participacija)
Prijava smrtnog slučaja
Prijava štete za putno osiguranje
Prijava osiguranog slučaja (troškovi operacije - OTO/bolnička dnevnica - OBD)
Prijava osiguranog slučaja (uslijed nastupa teške bolesti)
Prijava štete za imovinsko osiguranje
Prijava štete za imovinsko osiguranje uzrokovane potresom 
Prijava štete - odgovornost - imovinsko osiguranje
Prijava nesretnog slučaja
Prijava nesretnog slučaja učenika
Potvrda o nepohađanju nastave
Prijava rođenja djeteta
Prijava vjenčanja djeteta 
Prijava osiguranog slučaja gubitka posla ili privremene nesposobnosti za rad
Prijava osiguranog slučaja dodatnog zdravstvenog osiguranja

Doživljenje

Izjava o poreznoj rezidentnosti - fizička osoba
Izjava o poreznoj rezidentnosti - pravna osoba
Upitnik za pravne osobe - PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA
Tko je politički izložena osoba?
Upitnik za politički izložene osobe

FATCA i CRS

OBJAŠNJENJE
Izjava o poreznoj rezidentnosti - fizička osoba
Izjava o poreznoj rezidentnosti - pravna osoba

Zaštita podataka (GDPR)

GDPR - Opća uredba o zaštiti podataka

Suglasnost za komunikaciju e-mailom
Informacije o obradi podataka- ugovor o osiguranju
Privola za obradu podataka u marketinške svrhe - online 
Zahtjev za ostvarivanje prava ispitanika

Izjave

Izjava o gubitku police i zahtjev za duplikatom

Obnove ugovora

Zahtjev za obnovu ugovora o osiguranju života
Zahtjev za obnovu ugovora - MPD i Sretno dijete

Obrasci za plaćanje

Izjava o dobrovoljnoj obustavi od plaće za osiguranje
Zahtjev za jednokratnu nadoplatu premije
Plaćanje iz inozemstva

Obrasci za promjene ugovora

Zahtjev za promjenom ugovaratelja osiguranja 
Zahtjev za promjenom ugovaratelja osiguranja - neživotni ugovori
Zahtjev za kapitalizaciju
Zahtjev za promjenom ugovora
Zahtjev za promjenom korisnika osiguranja
Zahtjev za promjenom osobnih podataka
Zahtjev za promjenom ugovora - za imovinsko osiguranje
Zahtjev za promjenu health4me Premium
Zahtjev za promjenu načina upravljana i promjenu fonda

Otkup police

Zahtjev za otkup police životnog osiguranja
Zahtjev za otkup police životnog osiguranja vezane za fondove

Posebne izjave

Upitnik za osiguranje imovine poduzeća

Povrat/prijenos premije

Zahtjev za povrat/prijenos premije
Obrazac o jednostranom raskidu ugovora sklopljenih na daljinu
(Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati na e-mail adresu zdravlje@merkur.hr. Molimo da koristite e-mail adresu koju ste naveli za komunikaciju s Merkurom (prilikom sklapanja ugovora ili naknadno). Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.)

Predujam

Zahtjev za predujam po polici osiguranja

Vinkulacije

Zahtjev za vinkulacijom osiguranja imovine
Zahtjev za vinkulaciju police osiguranja

SPNFT

SPNFT - Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Tko je politički izložena osoba?
Upitnik za politički izložene osobe
Upitnik za pravne osobe - PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA
Financijski upitnik za fizičke osobe
Upitnik za fizicku osobu koja nije ugovaratelj a plaća premiju

SEPA izravno terećenje

Opći uvjeti plaćanja SEPA izravnim terećenjem

Prijava štete - banko osiguranja

Obrasci za prijavu štete vezani za banko osiguranja

Obrasci_wissenwerts

Jeste li znali

Jeste li znali...?

Zahtjev za refunacijom troškova pokrivenih Vašom Merkur dopunsko i dopunsko Plus policom možete zatražiti putem našeg online obrasca ili unutar besplatne Merkur aplikacije. Osim za dopunsko, prijava osiguranog slučaja online ili putem aplikacije moguća je i korisnicima Merkur health4me Premium dodatnog zdravstvenog osiguranja.

Online prijava štete

Obrasci_links