Riziko CPI_header

Riziko CPI

Životno osiguranje

Riziko CPI osiguranje kredita

Osiguranje redovite otplate kredita omogućuje Vam financijsku podršku u slučaju smrti kreditnog obveznika, u slučaju potpune i trajne radne nesposobnosti ili u slučaju dužeg bolovanja (uslijed nezgode ili bolesti).

Minimalni osigurani iznos je 2.000 EUR. U slučaju prijevremene otplate kredita postoji mogućnost povrata neiskorištenog dijela premije.

Mogu se osigurati osobe od 18 do 65 godina starosti, a osiguranje mora završiti do 75. godine života osigurane osobe (izlazna dob). Trajanje osiguranja moguće je od 3 do 21 godinu. Premija se plaća jednokratno.

Osiguranje uključuje pokrića u slučaju smrti (A), smrti i bolovanja (B), smrti i trajne nesposobnosti (C), smrti, trajne radne nesposobnosti i bolovanja (D).

Riziko CPI_case studies