Dopunsko zdravstveno osiguranje

Želja nam je omogućiti našim osiguranicima sigurnost u svim područjima života te bezbrižnost kada je zdravlje u pitanju. Prvi korak u brizi za zdravlje je polica dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Sklapanjem police dopunskog zdravstvenog osiguranja plaćamo za Vas troškove participacije zdravstvenih usluga:

 • primarne zdravstvene zaštite
 • stomatoloških usluga
 • specijalističkih pregleda
 • dijagnostike
 • fizikalne terapije
 • bolničkog liječenja
 • izdavanja lijekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • liječenja u inozemstvu sukladno propisima Europske unije uz odobrenje HZZO-a

Osim klasične iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja, zahvaljujući Merkur aplikaciji, na raspolaganju Vam je i digitalna iskaznica, a obje služe kao bezgotovinsko sredstvo plaćanja na način da troškovi sudjelovanja direktno terete policu dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Uz to, kroz besplatnu Merkur aplikaciju nudimo Vam i mogućnost prijave štete nastale prilikom korištenja dopunskog zdravstvenog osiguranja - brzo i jednostavno, u samo nekoliko klikova s Vašeg pametnog uređaja. 

PROVJERA STATUSA dopunskog zdravstvenog osiguranja.

 

Highlights
Dopunsko zdravstveno osiguranje

 • Pokriće troškova participacije

 • Bez zdravstvenog upitnika

 • Merkur mobilna aplikacija- zamjenjuje plastičnu karticu

 • Prijava šteta za DZO putem aplikacije

Pharmacist
 

Česta
pitanja

Što je dopunsko zdravstveno osiguranje?

Dopunskim zdravstvenim osiguranjem osigurava se pokriće troškova koji predstavljaju obvezno sudjelovanje osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (participacija).

Od kada vrijedi dopunsko zdravstveno osiguranje?

Osigurateljno pokriće vrijedi od datuma početka osiguranja navedenog na polici, ali ne prije isteka karence od 15 dana.

Tko može biti osiguranik po dopunskom zdravstvenom osiguranju?

Osigurati se mogu osobe pristupne dobi od 18 godina koje imaju utvrđen status osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju. Ako se radi o dopunskom zdravstvenom osiguranju s dodatnim osiguranjem bolničke dnevnice i kućne njege, najviša pristupna dob pri sklapanju ugovora je 60 godina. Osigurati se ne mogu osobe koje nisu obvezene sudjelovati u troškovima zdravstvene zaštite, odnosno za koje HZZO snosi troškove zdravstvene zaštite u cijelosti.

Što je digitalna iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja?

MERKUR omogućava svojim osiguranicima dopunskog zdravstvenog osiguranja digitalnu iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja kojom osiguraniku dokazuje status osiguranika davatelju usluge. Digitalna iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja dostupna putem Merkur aplikacije.

Što je Merkur aplikacija?

Merkur osiguranje, potaknuto sve većim trendom digitalizacije i ubrzanim načinom života, svojim korisnicima putem Merkur aplikacije olakšava korištenje zdravstvenih usluga i ostvarivanje pogodnosti. Putem Merkur aplikacije dostupna je digitalna iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja, refundacija troškova dopunskog zdravstvenog osiguranja, Merkur bonus program pogodnosti i popusta za korištenje proizvoda i usluga. Merkur mobilna aplikacija dostupna je za mobilne uređaje na Google Playu i App Storeu.

Što ukoliko izgubite svoj pristupni kod za Merkur aplikaciju?

U slučaju gubitka pristupnog koda, pošaljite upit putem e-maila na app@merkur.hr i u najkraćem mogućem roku dostaviti ćemo Vam ponovo Vaš pristupni kod.

Zašto ne prolazi moja iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja / Kako postupiti ako ne prolazi iskaznica dopunskog osiguranja?

Ukoliko se dogodi da iskaznica dopunskog osiguranja ne prolazi (npr. tehničke poteškoće) te da je osiguranik sam platio participaciju, potrebno je da osiguranik zatraži izdavanje računa na svoje ime i prezime te od Merkur osiguranja d.d. zatraži povrat plaćenog iznosa. Zahtjev se može podnijeti putem weba, putem Merkur aplikacije ili putem pošte.