Webshop dopunsko česta pitanja

Česta pitanja

Pronađite odgovore na najčešća pitanja vezana za ugovaranje Merkur dopunskog osiguranja putem webshopa!

 • Koja je razlika između dopunskog i obaveznog zdravstvenog osiguranja?
  add close

  Obvezno zdravstveno osiguranje provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a obvezne su se osigurati sve osobe s prebivalištem u Hrvatskoj. Obveznim zdravstvenim osiguranjem svim se osiguranim osobama osiguravaju prava i obveze iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Dopunsko zdravstveno osiguranje je dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje pokriva obavezno sudjelovanje osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite do pune cijene zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 • Što je Merkur dopunsko Plus zdravstveno osiguranje?
  add close

  Merkur Dopunsko Plus je poseban paket koji osim pokrića iz Dopunskog zdravstvenog osiguranju nudi osiguranje bolničke dnevnice i osiguranje kućne njege.

 • Kako postupiti ako ne prolazi iskaznica dopunskog (Plus) osiguranja?
  add close

  Ako se dogodi da iskaznica dopunskog osiguranja ne prolazi (npr. tehničke poteškoće) te da je osiguranik sam platio participaciju, potrebno je da osiguranik zatraži izdavanje računa na svoje ime i prezime te od Merkur osiguranja d.d. zatraži povrat plaćenog iznosa. Zahtjev se može podnijeti putem e-maila, Merkur aplikacije ili putem pošte. U slučaju slanja putem e-maila ili pošte, potrebno je popuniti obrazac "Prijava osiguranog slučaja dopunskog zdravstvenog osiguranja (participacija). 

 • Što je digitalna iskaznica dopunskog (Plus) zdravstvenog osiguranja?
  add close

  Merkur osiguranje omogućava svojim osiguranicima dopunskog osiguranja digitalnu iskaznicu dopunskog i dopunskog Plus zdravstvenog osiguranja, kojom osiguraniku dokazuje status osiguranika davatelju usluge. Digitalna iskaznica dopunskog i dopunskog Plus zdravstvenog osiguranja dostupna putem Merkur aplikacije

 • Što je Merkur aplikacija?
  add close

  Merkur osiguranje, potaknuto sve većim trendom digitalizacije i ubrzanim načinom života, svojim korisnicima putem Merkur aplikacije olakšava korištenje zdravstvenih usluga i ostvarivanje pogodnosti. Putem Merkur aplikacije dostupan Vam je uvid u ugovorene i aktivne police osiguranja, digitalna iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja, refundacija troškova dopunskog (i dodatnog) zdravstvenog osiguranja te Merkur bonus program, koji nudi pogodnosti i popuste za korištenje proizvoda i usluga. Merkur mobilna aplikacija dostupna je za mobilne uređaje na Google Playu i App Storeu, a registrirati se možete uz kod dobiven s Vašom policom osiguranja.