Highlights
Slagalica zdravlja

  • Osiguranje bolničke dnevnice

  • Osiguranje kirurških operacija

  • Osiguranje kućne njege

  • Osiguranje za slučaj 23 teške bolesti

 

Česta
pitanja

Što pokriva Osiguranje teških bolesti?

Osiguranje za slučaj teške bolesti pruža pokriće za nastup 1. i 2. teške bolesti od 23 određenih teških bolesti podijeljenih u 6 grupa uz uvjet da druga teška bolest ne pripada grupi kojoj je pripadala prva teška bolest. Grupe bolesti su podijeljene kako slijedi: GRUPA 1 - srčani infarkt, bypass-operacija koronarnih arterija, moždani udar, kronično zatajenje bubrega, transplantacija gušterače ili bubrega GRUPA 2 - transplantacija srca, operacija zamjene srčanog zaliska GRUPA 3 - sljepoća, koma, dobroćudni tumor mozga, gubitak udova, gubitak sluha, gubitak govora GRUPA 4 - kronično zatajenje jetre, transplantacija pluća i jetre GRUPA 5 - Alzheimerova bolest, Parkinsonova bolest, multipla skleroza, paraliza, mišićna distrofija GRUPA 6 - karcinom, aplastična anemija, transplantacija koštane srži

Što je Osiguranje bolničke dnevnice?

Osiguranjem bolničke dnevnice isplaćuje se ugovoreni iznos bolničke dnevnice po danu boravka u bolnici zbog bolesti ili nezgode.

Što pokriva Osiguranje određenih kirurških operacija?

Osiguranje za slučaj određenih kirurških operacija pokriva kirurške operacije potrebne zbog bolesti ili nezgode osiguranika, a koje su navedene u uvjetima osiguranja. Kirurška operacija je operacija s kirurškim rezom koju obavlja kirurg u operacijskoj dvorani ili bolnici. Po nastupu osiguranog slučaja isplaćuje se postotak od svote osiguranja koji je za pojedinu operaciju naveden u uvjetima osiguranja.

Koja pokrića nudi Osiguranje kućne njege?

Osiguranje kućne njege obuhvaća pomoć pri organiziranju korištenja i pokrivanja troškova slijedećih usluga posjet liječnika, posjet medicinske sestre ili pomoć u kućanstvu. Uslugu kućne njege organizira „Merkur asistencija“ koja organizira posjet liječnika, medicinske sestre i pomoći u kućanstvu na području Republike Hrvatske i to na mjestu pružanja usluge navedene u polici u razumnom i adekvatnom roku sukladno okolnostima pojedinog slučaja.