Prijava nepravilnost

Informacije o načinima prijave nepravilnosti u Merkur osiguranju

Merkur osiguranje d.d. (Društvo) posvećuje pažnju poštivanju zakona i drugih propisa, te u cijelosti podržava primjenu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je donesen s ciljem jačanja svijesti i poticanja građana na prijavljivanje eventualnih nepravilnosti o kojima imaju saznanja, a povezani su s obavljanjem poslova u Društvu.

Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti sadrži bitne odrednice za uređenje prijavljivanja nepravilnosti i zaštite prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“ te predstavlja bitan pomak po pitanju uvođenja i reguliranja sveobuhvatne zaštite prijavitelja nepravilnosti od sankcija koje bi bile povezane s prijavom.

Temeljem navedenog Zakona Društvo je donijelo „Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja Povjerljive osobe“.

 

Što je unutarnje prijavljivanje nepravilnosti?

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti Društvu.

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa koji se odnose na područje primjene i propise navedene u čl. 4. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ili su u suprotnosti s ciljem ili svrhom tih propisa, a koja su povezana s obavljanjem poslova u Društvu. 

 

Tko može biti prijavitelj nepravilnosti?

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti o kojima je saznala u svom radnom okruženju. Radno okruženje uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnosti Društva.

 

Kako se može podnijeti prijava nepravilnosti?

Prijava nepravilnosti može se podnijeti na jedan od sljedećih načina:

  • osobno u pisanom obliku potpisanom od strane prijavitelja nepravilnosti ili fizičkim sastankom putem usmene izjave na zapisnik kod Povjerljive osobe 
  • elektroničkim putem Povjerljivoj osobi na e-mail adresu: prijava.nepravilnosti@merkur.hr
  • putem pošte na adresu: Merkur osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, naslovljeno na: “Povjerljiva osoba za prijavljivanje nepravilnosti – ne otvarati“


Podnositelj prijave nepravilnosti može, ali nije u obvezi, podnijeti prijavu nepravilnosti na obrascu „Prijava nepravilnosti“ pripremljenom od strane Društva koji je dostupan ovdje.  

Prije ispunjavanja prijave nepravilnosti, molimo Vas da pročitate Informacije o obradi podataka – prijavitelji nepravilnosti. 

Informacije o obradi podataka - prijava nepravilnosti
Obrazac Prijava nepravilnosti

 

Što mora sadržavati prijava nepravilnosti?

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti,  podatke o prijavljenom tijelu/osobi,osobama na koje se prijava odnosi, informacije o  nepravilnosti koja se prijavljuje. 

 

Koji je rok za odgovor na prijavu nepravilnosti?

Povjerljiva osoba mora poduzeti radnje radi ispitivanja nepravilnosti i dostaviti prijavitelju povratnu informaciju o prijavi u pravilu u roku od 30 dana, ali ne duljem od 90 dana od dana potvrde o primitku prijave ili ako potvrda  nije poslana prijavitelju, nakon proteka 7 dana od dana podnošenja prijave.

 

Više pojedinosti o prijavi nepravilnosti možete pročitati u internom aktu Merkura: Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja Povjerljive osobe Vam je dostupan ovdje. 


Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja Povjerljive osobe
Privitak 1 - Područje primjene zakona
Privitak 2 - Obrazac Prijava nepravilnosti