Informacije o načinima prijave nepravilnosti u Merkur osiguranju

Merkur osiguranje d.d. (Društvo) posvećuje pažnju poštivanju zakona i drugih propisa, te u cijelosti podržava primjenu Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji je donesen s ciljem jačanja svijesti i poticanja građana na prijavljivanje eventualnih nepravilnosti o kojima imaju saznanja, a povezani su s obavljanjem poslova u Društvu.
Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti sadrži bitne odrednice za uređenje prijavljivanja nepravilnosti i zaštite prijavitelja nepravilnosti tj. „zviždača“ te predstavlja bitan pomak po pitanju uvođenja i reguliranja sveobuhvatne zaštite prijavitelja nepravilnosti od sankcija koje bi bile povezane s prijavom. Temeljem navedenog Zakona Društvo je donijelo „Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja Povjerljive osobe“.

 

Što je unutarnje prijavljivanje nepravilnosti?

Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti Društvu.
Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa, te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova u Društvu. 

 

Tko može biti prijavitelj nepravilnosti?

Prijavitelj nepravilnosti je fizička osoba koja prijavljuje nepravilnosti koje su povezane s obavljanjem poslova u Društvu. Obavljanje poslova uključuje radni odnos, rad izvan radnog odnosa, volontiranje, vršenje dužnosti, ugovore o djelu, studentske poslove, sudjelovanje u postupcima zapošljavanja u svojstvu kandidata kao i svako drugo sudjelovanje u djelatnosti Društva.

 

Kako se može podnijeti prijava nepravilnosti?

Prijava nepravilnosti može se podnijeti na jedan od sljedećih načina:

osobno u pisanom obliku potpisanom od strane prijavitelja nepravilnosti ili putem usmene izjave na zapisnik kod Povjerljive osobe 
elektroničkim putem Povjerljivoj osobi na e-mail adresu: prijava.nepravilnosti@merkur.hr 
putem pošte na adresu: Merkur osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb, naslovljeno na: “Povjerljiva osoba za prijavljivanje nepravilnosti – ne otvarati“
Podnositelj prijave nepravilnosti može, ali nije u obvezi, podnijeti prijavu nepravilnosti na obrascu „Prijava nepravilnosti“ pripremljenom od strane Društva koji je dostupan ovdje.  Prije ispunjavanja prijave nepravilnosti, molimo Vas da pročitate Informacije o obradi podataka – prijavitelji nepravilnosti.

Informacije o obradi podataka - prijava nepravilnosti
Obrazac Prijava nepravilnosti

 

Što mora sadržavati prijava nepravilnosti?

Prijava nepravilnosti sadrži podatke o prijavitelju nepravilnosti, naziv poslodavca prijavitelja, podatke o osobi/osobama na koje se prijava odnosi, opis nepravilnosti koja se prijavljuje i datum podnošenja prijave. 

 

Koji je rok za odgovor na prijavu nepravilnosti?

Povjerljiva osoba mora ispitati prijavu nepravilnosti najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana zaprimanja prijave te obavijestiti prijavitelja nepravilnosti, na njegov zahtjev, o tijeku i radnjama poduzetim u postupku i omogućiti mu uvid u spis u roku od 30 (trideset) dana od zaprimanja zahtjeva.

Više pojedinosti o prijavi nepravilnosti možete pročitati u internom aktu Merkura: Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja Povjerljive osobe.