Objava informacija o održivosti

Objava informacija o Održivosti

Uredba (EU) 2019/2088 o objavama povezanim s Održivosti u sektoru financijskih usluga (SFDR uredba)

SFDR Uredbom se propisuju obveze objava vezanih uz održivost za sudionike na financijskom tržištu i financijske savjetnike, a svrha tih objava je omogućiti ulagateljima donošenje informirane odluke o ulaganju.

Održivost u poslovanju jest utjecaj na okoliš i društvo te je cilj održivog poslovanja pozitivno utjecati na ta područja.

 

Saznajte više o temi Održivost.