e-komunikacija prijavni obrazac

Prijava na e-komunikaciju

Prijavite se za e-komunikaciju i sve obavijesti vezane za Vaše police osiguranja, uključujući i račune za premije, stizat će na odabrani e-mail.

Broj aktivne police osiguranja možete pronaći na Merkur uplatnici u polju Poziv na broj primatelja (zadnji broj u pozivu na broj)