Arhiva - ključne informacije MZB

Arhiva

KID i ostala dokumentacija u primjeni do 22.3.2024.

DOKUMENT S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA PROIZVOD MERKUR ZELENA BUDUĆNOST UZ GODIŠNJE ILI ISPODGODIŠNJE PLAĆANJE PREMIJE

KID-01-MZBB-0124 Merkur Zelena Budućnost - Moja kombinacija- BALANCED Višekratno
KID-01-MZBD-0124 Merkur Zelena Budućnost - Moja kombinacija- DYNAMIC Višekratno
KID-01-MZBS-0124 Merkur Zelena Budućnost - Moja kombinacija- SOLID Višekratno
KID-01-MZBŽC-0124 Merkur Zelena Budućnost - ŽIVOTNI CIKLUS Višekratno

DOKUMENT S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA PROIZVOD MERKUR ZELENA BUDUĆNOST JEDNOKRATNO PLAĆANJE PREMIJE

KID-02-MZBB-0124 Merkur Zelena Budućnost - BALANCED jednokratno
KID-02-MZBD-0124 Merkur Zelena Budućnost - DYNAMIC jednokratno
KID-02-MZBS-0124 Merkur Zelena Budućnost - SOLID jednokratno
KID-02-MZBŽC-0124 Merkur Zelena Budućnost - ŽIVOTNI CIKLUS jednokratno
 

OKOLIŠNA ILI SOCIJALNA OBILJEŽJA PROIZVODA 
Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja

 

PREDUGOVORNE OBJAVE ZA FINANCIJSKE PROIZVODE 

Merkur ZB Moja kombinacija Solid
Merkur ZB Moja kombinacija Balanced
Merkur ZB Moja kombinacija Dynamic
Merkur ZB Životni ciklus

PERIODIČNE OBJAVE ZA FINANCIJSKE PROIZVODE 

Merkur ZB Moja kombinacija Solid
Merkur ZB Moja kombinacija Balanced
Merkur ZB Moja kombinacija Dynamic
Merkur ZB Životni ciklus

KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE

Ključne informacije za ulagatelje - Tailormade sustainable fund solid 
Ključne informacije za ulagatelje - Tailormade sustainable fund balanced
Ključne informacije za ulagatelje - Tailormade sustainable fund dynamic

PROSPEKTI I PRAVILA FONDA

Prospekt i pravila fonda - Tailormade sustainable fund solid
Prospekt i pravila fonda - Tailormade sustainable fund balanced
Prospekt i pravila fonda - Tailormade sustainable fund dynamic

KID i ostala dokumentacija u primjeni do 23.1.2024.

DOKUMENTI S KLJUČNIM INFORMACIJAMA  (KID)

Dokumenti s ključnim informacijama (KID) - jednokratno plaćanje
Dokumenti s ključnim informacijama (KID) - višekratno plaćanje

SPECIFIČNE INFORMACIJE O OPCIJI OSNOVNOG ULAGANJA (SID)

Specifične informacije  - MZB – Moja kombinacija – jednokratno plaćanje
Specifične informacije  - MZB – Moja kombinacija – višekratno plaćanje
Specifične informacije  - MZB – Životni ciklus – jednokratno plaćanje
Specifične informacije  - MZB – Životni ciklus – višekratno plaćanje

KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE

Ključne informacije za ulagatelje - Tailormade sustainable fund solid 
Ključne informacije za ulagatelje - Tailormade sustainable fund balanced
Ključne informacije za ulagatelje - Tailormade sustainable fund dynamic

OKOLIŠNA ILI SOCIJALNA OBILJEŽJA PROIZVODA 

Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja

PREDUGOVORNE OBJAVE ZA FINANCIJSKE PROIZVODE 

Merkur ZB Moja kombinacija Solid
Merkur ZB Moja kombinacija Balanced
Merkur ZB Moja kombinacija Dynamic
Merkur ZB Životni ciklus

 

KID u primjeni do 23.2.2023.

Dokumenti s ključnim informacijama (KID) - jednokratno plaćanje
Dokumenti s ključnim informacijama (KID) - višekratno plaćanje

 

KID i ostala dokumentacija u primjeni do 31.12.2022.

DOKUMENTI S KLJUČNIM INFORMACIJAMA (KID)

Dokument s ključnim informacijama (KID) - jednokratno
Dokument s ključnim informacijama (KID) - višekratno

OKOLIŠNA ILI SOCIJALNA OBILJEŽJA PROIZVODA 

SFDR Merkur Zelena budućnost
Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja 2021
Transparentnost promicanja okolišnih ili socijalnih obilježja 2022

KLJUČNI PODACI ZA ULAGATELJE

Ključne informacije za ulagatelje - Tailormade sustainable fund dynamic
Ključne informacije za ulagatelje - Tailormade sustainable fund balanced
Ključne informacije za ulagatelje - Tailormade sustainable fund solid

PROSPEKTI I PRAVILA FONDA

Prospekt i pravila fonda - Tailormade sustainable fund dynamic
Prospekt i pravila fonda - Tailormade sustainable fund balanced
Prospekt i pravila fonda - Tailormade sustainable fund solid

POVIJESNI PRINOS FONDOVA

Povijesni prinos fondova 2022.
Povijesni prinos fondova 2021.