Obavijest_WZO_placanje


Obavijest klijentima bivšeg Wüstenrot životnog osiguranja

Obavještavamo Vas kako je račun na koji ste pokušali uplatiti premiju osiguranja 13.6. reaktiviran i u uporabi te se na njega može neometano vršiti uplata.

Ukoliko uplata i dalje ne prolazi, molimo da za plaćanje premije i duga koristite račun HR8241330061510000396 koji će biti naveden na svim računima koje ćete odsada zaprimiti. 

Ako je radi navedene promjene došlo do manjih kašnjenja u plaćanju Vaše premije osiguranja, navedeno neće imati nikakvih štetnih posljedica na Vaša prava i obveze iz ugovora o osiguranju.

Želimo još jednom naglasiti kako pripajanje Wüstenrot životnog osiguranja društvu Merkur osiguranje, također nema učinak na Vaša dosadašnja prava i obveze.

Za dodatne informacije, rado Vam stojimo na raspolaganju putem besplatnog broja telefona 0800 360 360 i e-mail adrese info@merkur.hr