MerkurApp_uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja Merkur aplikacije

1.    Područje primjene
Aplikacija Merkur App predstavlja uslugu društva Merkur osiguranje d.d., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, (u nastavku „Merkur“) uz koju klijenti imaju mogućnost putem aplikacije koristiti besplatan pristup podacima o sklopljenim ugovorima, ponuđene usluge u vezi s ostvarivanjem prava iz ugovora o osiguranju kao i ponuđene pogodnosti, te kontaktiranje Merkura i mogućnost pregledavanja obavijesti o novostima u ponudi i drugim informacijama te događajima povezanim s poslovanjem Merkura (marketinške obavijesti). U tu svrhu Merkur na raspolaganje stavlja klijentima besplatni individualizirani i lozinkom zaštićeni aplikacijski softver za mobilne uređaje (Merkur App).
Klijenti u smislu ovih uvjeta korištenja jesu ugovaratelji osiguranja.

2.    Pravo korištenja
Korištenje aplikacije na opisani način dopušteno je uz poštivanje predmetnih Uvjeta korištenja. Preduvjet za korištenje je postojanje valjanog ugovornog odnosa sklopljenog s Merkurom, prethodno izvršena registracija, tijekom koje ste prihvatili Uvjete korištenja kao i utvrđivanje identiteta korisnika pri prijavi na aplikaciju unosom osobnih identifikacijskih podataka. Za korištenje ove aplikacije registracija se obavlja upisom sljedećih podataka: OIB, broj ugovora o osiguranju, e-mail adresa, lozinka. Na navedenu e-mail adresu Merkur će Vam poslati obavijest koja će sadržavati aktivacijski PIN s vremenskim ograničenjem od 24 sata pomoću kojeg ćete dovršiti postupak registracije. U slučaju da ne želite unijeti sve obavezne podatke, postupak registracije nije moguće dovršiti. U postupku registracije potvrđujete da ste upoznati s Izjavom o zaštiti podataka te samim kreiranjem računa prihvaćate Uvjete korištenja što znači da se s njima slažete. Uvjeti korištenja i Izjava o zaštiti osobnih podataka  su svakodobno dostupni u aplikaciji. 

Klijent se obvezuje da će pri registraciji navesti točne, valjane i potpune podatke te da će ih redovito ažurirati. Klijent snosi rizik za štete nastale zbog netočnih ili nevažećih podataka. Slanjem aktivacijskog koda za pristup aplikaciji klijent i Merkur sklapaju besplatni ugovor o korištenju.
Registracijom na aplikaciji Merkur app istovremeno se registrirate i na Merkurovom web portalu za klijente - Moj Merkur koji je dostupan na www.merkur.hr

3.    Isključivo pravo klijenta na korištenje
Pravo korištenja aplikacije ima isključivo osoba koja je u skladu s gore navedenim odredbama registrirana kao klijent i kojoj je Merkur odobrio pristup aplikaciji. Klijent je dužan pristupne podatke čuvati u tajnosti te svoj račun zaštititi od pristupa trećih osoba.
Ukoliko postoji opravdana sumnja da je treća osoba neovlašteno doznala korisničko ime (e-mail adresu) i lozinku klijent je dužan o tome odmah obavijestiti Merkur te izvršiti promjenu svoje lozinke. Odmah po primitku obavijesti Merkur će poduzeti potrebne radnje.
Ukoliko klijent zaboravi svoje korisničko ime, a već je izvršio aktivaciju korisničkog računa putem aktivacijskog PINA, tada može kontaktirati Merkur radi brisanja korisničkog računa i ponovne registracije. 

4.    Biometrijsko otključavanje
Osim putem korisničkog imena i lozinke možete odabrati da se u Merkur App prijavljujete i putem biometrije - tj. skeniranjem otiska prsta, skeniranjem lica, skeniranjem šarenice i slično (u daljnjem tekstu koristit ćemo riječ "Biometrija" za sve ove primjere). Kako bi to bilo moguće, Vaš mobilni uređaj mora podržavati opciju prijave Biometrijom i ta opcija mora biti aktivirana.
Biometrijska prijava je automatski aktivirana u aplikaciji ukoliko je aktivirana na samom uređaju. Kod svakog slijedećeg prijavljivanja u Merkur App, moći ćete odabrati želite li koristiti opciju prijave korisničkim imenom i lozinkom ili prijavu nekim biometrijskim sredstvom. 
Kada je aktivirana prijava u aplikaciju putem Biometrije, time ste odabrali zamijeniti unos korisničkog imena i lozinke skeniranjem nekog biometrijskog sredstva. 

Prijavu Biometrijom možete u bilo kojem trenutku deaktivirati ili aktivirati u postavkama aplikacije.
Prijavu korisničkim imenom i lozinkom ne možete deaktivirati.
U slučaju korištenja biometrijskog otključavanja Vaši biometrijski podaci neće biti sačuvani u aplikaciji.

5.    Zabrana zlouporabe 
Klijent se obvezuje da će informacije dostupne u aplikaciji koristiti za vlastite, a ne protuzakonite svrhe. Osim toga, klijent se obvezuje da će svoje korisničko ime (e-mail adresa) i lozinku  čuvati i štititi od neovlaštenog korištenja. Klijent ne smije trgovati informacijama, iste obrađivati niti to smije dopustiti trećim osobama. Klijent se obvezuje da će sve napomene glede sigurnosti korištenja aplikacije poštivati i da će aplikaciju koristiti na način koji ne utječe ili ne ograničava korištenje aplikacije od strane drugih klijenata. Klijent odgovara za sve povrede ovih odredbi. 

6.    Pristup
Merkur nastoji omogućiti pristup aplikaciji od 00:00 do 24:00 h, no ne jamči da će pristup uistinu biti uvijek i u bilo kojem trenutku moguć. Osim toga, Merkur ima pravo zabraniti pristup aplikaciji, ako je to iz sigurnosnih razloga nužno, ako se ne poštuju uvjeti korištenja ili ako postoji sumnja na neovlašteno ili protuzakonito korištenje. Merkur ne preuzima odgovornost za posljedice zabrane pristupa aplikaciji.

7.    Odgovornost klijenta
Klijent društvu Merkur odgovara za štete koje je prouzročio svojom krivnjom, posebice za štete nastale zbog povrede obveza koje su utvrđene ovim Uvjetima korištenja. Sve negativne posljedice zlouporabe aplikacije Merkura koje proizađu zbog toga što je korisnik svoje osobne pristupne podatke prepustio trećoj osobi ili ako je treća osoba zbog nepažnje osigurane osobe stekla saznanja o osobnim pristupnim podacima, stavljaju se na teret korisnika.

8.    Odgovornost Merkura
Merkur odgovara za štete na stvarima ili imovini koje nastanu zbog korištenja aplikacije, samo u slučaju namjere ili grube nepažnje. 
Merkur ne snosi odgovornost ako štetu prouzroči neovisna treća osoba ili ako šteta nastane zbog događaja koji se nije mogao spriječiti. Nadalje, Merkur ne preuzima odgovornost za štete koje su povezane s hardverom ili softverom klijenta ili koje su nastale zbog poteškoća kod pružatelja telekomunikacijskih usluga i/ili operatera telekomunikacijske mreže.

9.    Usluge koje se nude

9.1.    Pristup podacima o sklopljenim ugovorima o osiguranju 
Putem ove aplikacije klijent ima pravo pristupa sljedećim podacima vezanim uz ugovor o osiguranju: 
-    pregled važećih ugovora o osiguranju (aktualna polica osiguranja),
-    informacija o plaćenoj/neplaćenoj  premiji po pojedinom ugovoru o osiguranju,
-    mogućnost ugovaranja elektroničke komunikacije između Merkura i korisnika kada takva funkcionalnost bude omogućena od strane Merkura (putem potpisa zasebne Suglasnosti).

Klijent također može putem aplikacije izvršiti:
-    promjenu korisničkog imena (e-mail adresa)
-    promjenu svoje lozinke,
-    brisanje korisničkog računa (poništavanje registracije)

Klijent također može putem aplikacije kontaktirati Merkur. 

9.2.    Bonus program
Merkur App klijentima između ostaloga nudi bonus program na temelju kojeg se mogu informirati o raznim akcijama  Merkura i na temelju kojih mogu ostvariti prednosti (npr. popuste) pri kupnji proizvoda i/ili usluga partnera. Instaliranjem Merkur aplikacije  sudjelovanje u bonus programu je besplatno.

Merkur App  klijentima nudi pregled proizvoda i/ili usluga ugovornih  partnera Merkura  i pokazuje koje prednosti (npr. popuste) klijenti pri kupnji tih proizvoda i/ili usluga mogu ostvariti. Ugovorni partneri klijentima odobravaju pogodnosti uz predočenje instalirane Merkur App na mobilnom uređaju.

Bonus program besplatna je dodatna usluga koja klijentima nudi mogućnost ostvarivanja pogodnosti kod odabranih Merkurovih ugovornih partnera pri kupnji njihovih proizvoda i/ili usluga.
Merkur ne odgovara za slučajeve kada klijent ne ostvari pogodnosti kod odabranog partnera zbog greške ili propusta ugovornog partnera ili klijenta.

9.3.    Predaja računa o obavljenim zdravstvenim uslugama
Putem aplikacije klijent može učitavati dokumente. Učitani dokumenti služe za predaju dokaza o troškovima zdravstvenih usluga temeljem ugovora o zdravstvenom osiguranju sklopljenim s Merkurom. Ostali učitani dokumenti koji ne služe za obradu zahtjeva za pokrivanje prijavljenih troškova  zdravstvenih usluga Merkur neće obrađivati te se smatraju kao da nisu dostavljeni. 
U Merkur aplikaciju klijent ne smije učitavati dokumente nedopuštenog sadržaja. Nedopuštenim sadržajem smatraju se dokumenti koji su protivni pravima trećih osoba (npr. sadržaj zaštićen autorskim pravom) te dokumenti pornografskog, rasističkog ili štetnog sadržaja (virusi, trojanci itd.). 
Klijent je dužan pobrinuti se za sigurno pohranjivanje izvornika učitanih dokumenata. Merkur nije dužan omogućiti stalni pristup datotekama te ne jamči i ne preuzima odgovornost za gubitak podataka. Posebice u slučaju štete Merkur pridržava pravo od korisnika zatražiti predočenje izvornika učitanih dokumenata. 
Klijent može izmijeniti ili brisati dokumente koje je učitao u Merkur App. Merkur učitane dokumente  sprema na razdoblje u kojem su potrebni, što u pravilu iznosi 11 godina od završetka pripadajućeg ugovora o osiguranju. 

9.4.    Marketinške obavijesti
Ova aplikacija može sadržavati sadržaje marketinške prirode koji su namijenjeni informiranju klijenata o novostima vezanim za proizvode i usluge Merkura te događaje povezane s poslovanjem Merkura. 
U aplikaciji možete istaknuti prigovor na primanje marketinških obavijesti, isključivanjem mogućnosti pop up notifikacija na svom mobilnom uređaju. 

10.    Izmjene uvjeta korištenja
Merkur pridržava pravo na izmjene i dopune Uvjeta korištenja.
O izmjenama korisnik će biti pisano elektroničkim putem obaviješten pri čemu se izričito upućuje na ovdje navedene posljedice prešućivanja. Smatra se da je korisnik dao suglasnost o izmjenama Uvjeta korištenja ako izmijenjeni Uvjeti korištenja korisnika ne stavljaju u nepovoljniji položaj i ako korisnik unutar roka od dva mjeseca od primitka obavijesti o izmjenama izričito ne uputi prigovor glede poduzetih izmjena. U slučaju da korisnik uputi prigovor, primjenjivat će se stari Uvjeti korištenja; u tom slučaju pridržavamo izričito pravo na redovni otkaz ugovora o korištenju. 

11.    Zaštita podataka
Merkur app podatkovna je aplikacija kojom upravlja Merkur osiguranje d.d. kao voditelj obrade podataka u svrhu omogućavanja klijentima da se informiraju i koriste sve posebne ponude i pogodnosti koje nude Merkurovi ugovorni partneri (bonus program), marketinških obavijesti Merkura te u svrhu  pristupa podacima ugovora i kontaktiranja Merkura te ostvarivanja prava iz ugovora o osiguranju, uz asistenciju društva Merkur Lifestyle d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 30084696469, u svojstvu pružatelja usluga i izvršitelja obrade podataka u dijelu koji se odnosi na bonus program. 

Prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja Korisnik potvrđuje da je upoznat da se Izjava o zaštiti osobnih podataka Merkur App-a nalazi na registracijskom sučelju ove aplikacije te da se Informacije o obradi podataka Merkur osiguranja d.d. nalaze na www.merkur.hr pod rubrikom Zaštita podataka.

12.    Ostalo
Za cjelokupni ugovorni odnos mjerodavno je pravo Republike Hrvatske, a za sve sporove koji proizađu iz ovog ugovora o korištenju nadležan je sud u Zagrebu. 

Ako pojedine odredbe postanu ništetne ili nevažeće, ostale odredbe ostaju time netaknute. Ugovorne stranke će u tom slučaju ništetnu ili nevažeću odredbu zamijeniti odredbom koja je najbliža cilju kojeg su stranke ništetnom ili nevažećom odredbom htjele postići. Isto vrijedi i za pravne praznine u ugovoru.