Živite bez straha. Budite slobodni u svemu što radite, trčite, vježbajte, vozite, putujte... prepustite se izazovima jer Vas Merkur štiti u svakom trenutku.

Nezgode se događaju na poslu i u slobodno vrijeme. Svakodnevno se samo u Hrvatskoj događa više od 90 prometnih nesreća, uslijed kojih pedesetak osoba ostaje s teškim posljedicama invalidnosti. Nezgode ne možemo spriječiti, ali policom osiguranja od nezgode možemo ublažiti posljedice kroz financijsku potporu koju pruža osiguranje. 

U situaciji kada se dogodi nezgoda, nastaju dodatne financijske poteškoće za unesrećenog, ali i njegovu obitelj. Osim smanjenih prihoda radi nemogućnosti za rad, povećavaju se i potrebe za lijekovima i ostalim pomagalima koja će u takvoj situaciji olakšati svakodnevni život osobe.

Osnovne prednosti programa osiguranja od nezgode Sigurnost 500 % 

 • isplata progresivnog ugovorenog iznosa osiguranja za svaki veći postotak utvrđenog invaliditeta do 500%
 • isplata jednokratne naknade u slučaju težih ozljeda kao posljedice nesretnog slučaja
 • isplata bolničke naknade za svaki dan proveden u bolnici radi liječenja od posljedica nesretnog slučaja
 • isplata naknade za liječenje uslijed prijeloma kosti
 • isplata jednokratne naknade za prijelom kosti
 • rentna isplata u slučaju invaliditeta većeg od 50%, ukoliko se ugovori
 • isplata ugovorenog iznosa osiguranja za smrt uslijed nezgode
 • isplata ugovorenog iznosa osiguranja za smrt uslijed prometne nezgode
 • fleksibilnost - mogućnost odabira najoptimalnijeg paketa osiguranja

Primjer: Ivan je ugovorio osiguranje od nezgode Sigurnost 500% i rentnu naknadu. Za ugovoreno osiguranje Ivan mjesečno plaća 15,78 EUR. Nakon 10 godina, Ivan ima prometnu nezgodu i utvrđen mu je trajni invaliditet od 75%. Osiguranje mu isplaćuje 90.000 EUR, a za svaki dan proveden u bolnici dobiva naknadu od 22,50 EUR. Također, sljedećih 10 godina, Ivanu osiguranje isplaćuje rentu u iznosu od 200 EUR mjesečno. Na taj način, Ivanu su bar financijski ublažene posljedice nesretnog slučaja. 

 

Highlights
Sigurnost 500%

 • Financijska zbrinutost u slučaju nezgode

 • Rješenje prilagođeno Vašoj potrebi za sigurnošću

 • Mogućnost rentne naknade- za invalidnost veću od 50%

 • Isplata raste s postotkom trajne invalidnosti do 500%

 

Merkur
Sigurnost 500%

Pokrića Paket 1/ osigurana svota u EUR Paket 2/ osigurana svota u EUR Paket 3/ osigurana svota u EUR Paket 4/ osigurana svota u EUR Pokrića
Isplata za Isplata za
Smrt uslijed nezgode 5.000 10.000 15.000 20.000 Smrt uslijed nezgode
Isplata za Isplata za
Smrt uslijed prometne nezgode 5.000 10.000 15.000 20.000 Smrt uslijed prometne nezgode
Osnovna svota za Osnovna svota za
trajni progresivni invaliditet 500% 10.000 20.000 30.000 40.000 trajni progresivni invaliditet 500%
Isplata u slučaju Isplata u slučaju
100%-tnog trajnog invaliditeta 50.000 100.000 150.000 200.000 100%-tnog trajnog invaliditeta
Isplata jednokratne naknade za Isplata jednokratne naknade za
slučaj težih oboljenja 2.000 4.000 6.000 8.000 slučaj težih oboljenja
Naknada za bolničko liječenje Naknada za bolničko liječenje
kod potpunog prijeloma kostiju 750 1.000 1.250 1.500 kod potpunog prijeloma kostiju
Naknada za Naknada za
prijelom kosti 200 200 200 200 prijelom kosti
Isplata bolničke naknade Isplata bolničke naknade
za svaki dan bolničkog liječenja 7,50 15 22,50 30 za svaki dan bolničkog liječenja
 

Česta
pitanja

Vrijedi li osiguranje od nezgode u inozemstvu?

Osiguranje nezgode vrijedi u cijelom svijetu

Što je trajna invalidnost?

Trajni invaliditet je potpuni ili djelomični gubitak dijelova tijela ili organa, trajni, potpuni ili djelomični gubitak funkcije organa, tijela ili pojedinih dijelova organa nakon završenog liječenja (u vrijeme kada je kod osiguranika s obzirom na ozljede i nastale posljedice nastupilo stanje ustaljenosti).

Tko je korisnik osiguranja od nezgode?

Korisnik je sam osiguranik osim ako ugovorom nije drugačije određeno.

Što znači progresivna isplata u slučaju trajne invalidnosti do max 500%?

Kada nastane osigurani slučaj Merkur isplaćuje iznos koji je ugovoren na način da isplaćuje postotak od osigurane svote za slučaj trajne invalidnosti koji odgovara postotku djelomične trajne invalidnosti ako je zbog nesretnog slučaja nastupila djelomična trajna invalidnost manja od 30%, odnosno ako je zbog nesretnog slučaja nastupila djelomična trajna invalidnost veća od 30% tada se isplaćuje osigurana svota prema tablici progresije koja je sastavni dio ugovora s maksimalnom isplatom do 500% osigurane svote za slučaj 100% trajne invalidnosti.

U kojem slučaju mogu dobiti isplatu rente?

Ako je ugovoreno dopunsko pokriće rentne naknade u slučaju trajne invalidnosti veće od 50% Merkur isplaćuje ugovorenu rentnu naknadu ako je kao posljedica nesretnog slučaja nastupila trajna invalidnost veća od 50% neovisno o životnoj dobi osigurane osobe i to kroz period od 5, 10 ili 20 godina, ovisno kako je ugovoreno.