Kada su operacije neizbježne, a Vi ste na bolovanju, prihodi Vam padaju, a troškovi rastu... mi brinemo o financijama.

Zbog operacije uslijed bolesti ili nezgode te dodatnih troškova bilo u privatnoj ili javnoj zdravstvenoj ustanovi, osiguranje kirurških operacija omogućava Vam nadoknadu prihoda i lakši povratak u svakodnevnicu.

Osiguranja kirurških operacija - glavne karakteristike:

  • mala premija - osiguranje za manje od 1 EUR* mjesečno
  • osiguranjem je obuhvaćeno 226 različitih kirurških operacija

 

* za osobu od 39 godina

 

 

Highlights
Osiguranje kirurških operacija

  • Sami birate visinu osigurane svote kojom ste zaštićeni i svrhu za koju ćete ju koristiti

  • Niska premija za solidna pokrića

Doctor patient