Osiguranje bolničke dnevnice:

Boravak u bolnici stvara dodatne troškove i brige. Merkur omogućuje da Vam za vrijeme bolničkog liječenja ništa ne nedostaje.

Program osiguranja bolničke dnevnice omogućuje da za svaki dan proveden u bolnici radi bolesti ili nezgode imate na raspolaganju “poseban budžet” koji koristite za ono što Vam je u trenutku dok boravite u bolnici najpotrebnije (troškove boravka u bolnici, lijekove, brigu o djeci...). Visinu bolničke dnevnice birate sami, odnosno sami odlučujete koliku dnevnu svotu želite imati na raspolaganju u slučaju boravka u bolnici.

Prednosti osiguranja bolničke dnevnice
Program osiguranja bolničke dnevnice omogućava Vam pokriće troškova za slučaj boravka u bolnici te ukoliko dogovorite dodatna pokrića i :
• naknadu za rođenje djeteta roditelju osiguraniku
• naknadu za nužno propisane troškove rehabilitacije
• troškove pratnje roditelju ili skrbniku osiguranika mlađeg od 12 godina

 

Highlights
Osiguranje bolničke dnevnice

  • Džeparac za svaki dan bolničkog liječenja

  • Sami odlučujete o visini iznosa kojim želite raspolagati