Merkur osiguranje d.d. Nadzorni odbor

 

Ingo Hofmann (predsjednik Nadzornog odbora)

Martin Ohde  (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora)

Harald Christandl (član Nadzornog odbora)