Happy family on the beach

Merkurovo zdravo ljeto
Više zdravlja po povoljnijoj cijeni

Neka Vam i ovog ljeta briga za zdravlje bude na prvom mjestu, a uz Merkur osiguranje ostvarite i dodatne uštede. Iskoristite Merkurovo zdravo ljeto i u periodu od 15.7.2020. do 15.9.2020. povoljnije ugovorite naše police dopunskog zdravstvenog osiguranja – Merkur dopunsko i dopunsko Plus zdravstveno osiguranje!

Više zdravlja po povoljnijoj cijeni

Uz Merkur dopunsko zdravstveno osiguranje brigu oko troškova participacije prepuštate nama. U sklopu naše police pokriveni su troškovi nastali korištenjem usluga:

  • primarne zdravstvene zaštite
  • stomatoloških usluga
  • specijalističkih pregleda
  • dijagnostike
  • fizikalne terapije
  • bolničkog liječenja
  • izdavanja lijekova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • liječenja u inozemstvu sukladno propisima Europske unije uz odobrenje HZZO-a

U sklopu Merkurova zdravog ljeta svoju policu Merkur dopunskog zdravstvenog osiguranja ugovoriti možete s 10% popusta na redovnu cijenu premije u prvoj godini osiguranja.

Više zdravlja uz Merkur dopunsko Plus

Osim uobičajenog osiguranja od troškova participacije, uz Merkur dopunsko Plus zaštićeni ste i u slučaju boravka u bolnici. Kako bismo Vam pružili financijsku potporu za vrijeme liječenja u bolnici, uz Merkur dopunsko Plus osiguravamo 100 kuna dnevno koje možete koristiti za podmirivanje potreba, poput troškova lijekova ili brige o djeci.

Uz to, Merkur dopunsko Plus brine za Vas i nakon povratka kući. Polica uključuje i osiguranje Kućne njege, koje Vam omogućava dogovaranje posjeta liječnika ili medicinske sestre u Vaš dom, a na raspolaganju Vam je i pomoć u kućanstvu, kako se svakodnevni poslovi poput čišćenja, pranja i glačanja ne bi gomilali.

U sklopu Merkurova zdravog ljeta svoju policu Merkur dopunsko Plus zdravstvenog osiguranja ugovoriti možete s 10% popusta na redovnu cijenu premije u prvoj godini osiguranja.

Budite zdravi uz Merkurovo zdravo ljeto

Promotivne cijene Merkur dopunsko i dopunsko Plus zdravstvenog osiguranje odnose se na sve novougovorene višegodišnje police i za osiguranike u dobi 18 do 50 godina. Popust od 10% na redovnu cijenu premije obračunava se isključivo u prvoj godini osiguranja. Popusti iz ove i drugih akcija međusobno se ne zbrajaju.