Informacije o sudjelovanju i ulaganjima

 

Merkur osiguranje d.d. (dalje u tekstu: Društvo), izravno ili preko upravitelja imovinom, u skladu sa strategijom ulaganja Društva, nema značajne pojedinačne udjele u kapitalu trgovačkih društava čije su dionice uvrštene na trgovanje na uređenom tržištu.

Obzirom na zanemarivo nisko sudjelovanje u kapitalu trgovačkih društava čije su dionice uvrštene na trgovanje na uređenom tržištu, pojedinačne odluke koje bi proizašle iz sudjelovanja i glasanja Društva na skupštini tih društava su zanemarive te je neznačajan njihov konačni utjecaj i rizik za Društvo, stoga Društvo ne glasa na skupštinama tih društava i ne koristi usluge savjetnika pri glasovanju.
 

Nastavno na navedeno Društvo ne provodi nikakve aktivnosti vezano uz:

  • društva u portfelju,
  • prilagodbu strategije ulaganja Društva prema članskim pravima,
  • nadgledanje bitnih događaja društva u koje Društvo ulaže (strategije društava, financijske i nefinancijske rezultate i rizike, struktura kapitala, socijalni i okolišni utjecaj te korporativno upravljanje),
  • razmjene stajališta s organima društva i drugim dionicima u tim društvima,
  • ostvarivanje članskih prava iz dionica,
  • suradnju s drugim dioničarima,
  • upravljanje sukobom interesa povezanim sa sudjelovanjem.
     

Pored svega navedenog, dionice Društva nisu uvrštene na uređeno tržište radi trgovanja.

Ostale informacije o sudjelovanju i ulaganjima dostupne su na sljedećoj poveznici:
http://metisinvest.at/wp-content/uploads/2015/11/Engagement-Policy1.pdf