Ulaganje u održive izvore energije garantirano certifikatom

Merkur Zelena budućnost inovativno je životno osiguranje povezano s ulagačkim fondovima, koje kombinira sve važne aspekte za sigurnu budućnost:

  • ulaganje vezano za investicijske fondove, koji imovinu fonda najvećim dijelom (više od 51%) ulažu u razvoj održivih rješenja i u zelene obnovljive izvore energije

  • životno osiguranje u slučaju smrti sa zajamčenom osiguranom svotom, koja se isplaćuje osiguraniku u slučaju smrti.

Certifikatom Ecolabel za održiva financijska ulaganja, kojeg izdaje austrijsko Ministarstvo zaštite okoliša, garantira se da se većina vaših sredstava ulaže u tvrtke koje brinu o održivom razvoju, koriste obnovljive izvore energije i posluju na ekološki prihvatljiv način. 

Zeleni fondovi i održivi financijski proizvodi pružaju dodatnu vrijednost vama i okolišu.

Ugovaranjem police Merkur Zelena budućnost, osim brige za sigurnu budućnost klijenti pridonose i čišćoj i zdravijoj okolini.

Merkur Zelena budućnost - cjelovito rješenje za sigurnu budućnost!


Odaberite svoju strategiju ulaganja

Osiguranik može izabrati jednu od ponuđenih metoda upravljanja sredstvima:

  1. Životni ciklus u kojem je upravljanje investicijama u domeni osiguravajućeg društva. Plan ulaganja u fondove je unaprijed zadan i ide od dinamičnog, preko uravnoteženog do konzervativnog, a trajanje pojedine faze ovisi o ugovorenom trajanju osiguranja.
  2. Moj izbor u kojemu osiguranik odabere jedan od ponuđenih investicijskih fondova u koji se ulažu sredstva. 

Investicijski fondovi

Fondovima upravlja društvo Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, a upravljanje provodi Metis Invest GmbH. Fondovi u koje se ulaže u okviru proizvoda Merkur Zelena budućnost su:

 

          

Prednosti
Merkur Zelene budućnosti

  • Certifikat Ecolabel za održivost ulaganja

  • Investicijska ulaganja za bolju budućnost

  • Vlastiti izbor upravljanja i strategije ulaganja

  • Financijska sigurnost za cijelu obitelj

Česta pitanja
Merkur Zelena budućnost

Što podrazumijeva pojam životnog osiguranja povezanog s fondovima?

Životno osiguranje povezano s fondovima kombinira ulaganje povezano s investicijskim fondovima i životno osiguranje u slučaju smrti uz zajamčenu osiguranu svotu. Specifičnost osigurateljno investicijskog proizvoda je da ugovaratelj osiguranja preuzima investicijski rizik povezan s promjenom vrijednosti fondova. U tom smislu proizvod Merkur Zelena budućnost namijenjen je strankama koje su spremne preuzeti investicijski rizik i imaju dovoljno financijskih priljeva, odnosno njihova im financijska situacija omogućava takav način investiranja.

Kome je namijenjen investicijsko osigurateljni proizvod Merkur Zelena budućnost?

Životno osiguranje s rizikom ulaganja Merkur Zelena budućnost namijenjeno je osobama koje su spremne sklopiti srednjoročno ili dugoročno osiguranje (na rok od najmanje 10 godina ili više) i namjeravaju ostati u osiguranju do kraja dogovorenog razdoblja osiguranja. Osigurati se mogu zdrave osobe od navršenih 14 godina pa do pristupne dobi 65 ili 70 godina, ovisno o odabranom načinu upravljanja. Maksimalna starost pri isteku osiguranja je 80 godina.

Koliko najdulje može trajati osiguranje i koja je najveća osigurana svota?

Minimalna godišnja premija je 360 EUR ili 30 EUR mjesečno za proizvod s višekratnim plaćanjem premije, odnosno 1.000 € za proizvod s jednokratnim plaćanjem premije. Osiguranje se može zaključiti na razdoblje od 5, 10 ili 15 godina (ovisno o odabranom načinu upravljanja i načinu plaćanja premije) pa do 40 godina, s tim da osiguranje traje najduže do godine u kojoj osiguranik navršava 80 godina.

Što se događa nastupom osiguranog slučaja - doživljenja ili smrti?

Po doživljenju osiguraniku se isplaćuje novčana vrijednost investicijskog dijela ugovora o osiguranju, koja se izračunava na dan prodaje (vrijednost police). U slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja osiguranja, korisnicima se isplaćuje zbroj iznosa osigurane svote u slučaju smrti navedenog na polici osiguranja i iznosa novčana vrijednost investicijskog dijela ugovora o osiguranju, koji se izračunava na dan prodaje (vrijednost police).