health4business 

Briga o zaposlenicima i pozitivna radna atmosfera danas su jedne od najvažnijih odrednica zadovoljnih zaposlenika. Upravo je Merkur health4business kolektivno osiguranje koje Vam omogućuje bezbrižne radne dane uz dobru poslovnu atmosferu. U suradnji s Merkur Lifestyleom kontinuirano radimo na unaprjeđenju programa, te se fokusiramo na omogućavanje raznih pregleda i pokrića kako bismo pružili samo najbolje Vama i Vašim zaposlenicima.

Što donosi ovaj program?

Ovaj program donosi razne pogodnosti i mogućnosti koji će zajedno olakšati Vaše poslovanje. Prevencijom smanjite dane bolovanja, osigurajte Vašim zaposlenicima vrhunske preglede bez dugog čekanja i krenite prema pozitivnom smjeru stvarajući sinergiju koja će dodatno motivirati Vaše zaposlenike. Ukoliko Vaši zaposlenici često putuju, uključili smo i dodatno godišnje putno zdravstveno osiguranje osiguravajući na taj način najbolju mjeru zaštite i u inozemstvu.

Program uključuje preglede na indikaciju te sljedeća osiguranja i pokrića:
health4team - osnovno pokriće
 • specijalistički pregledi
 • dijagnostičke obrade
 • laboratorijske pretrage
Zdravlje - dodatno pokriće
 • osiguranje određenih kirurških operacija
 • osiguranje teških bolesti
 • osiguranje bolničke dnevnice 
 • osiguranje kućne njege
Nezgoda - dodatno pokriće
 • naknadu za prijelom kosti  
 • jednokratnu isplatu za invalidnost preko 50%
 • smrt uslijed nezgode
 • osiguranje troškova liječenja u slučaju nezgode
Ostala pokrića prema izboru - dodatno pokriće
 • godišnje putno zdravstveno osiguranje
 
 

Highlights
health4business

 • Talking

  Zadovoljni zaposlenici

 • Hospital

  Specijalistički i laboratorijski pregledi

 • Hospital bed

  Osiguranje u slučaju nezgoda i liječenja

 • World

  Putno osiguranje

Doctor
 

Česta
pitanja

Što je health4business?

Merkur health4business je dodatno zdravstveno osiguranje koje osigurava viši standard i veći opseg prava zdravstvene zaštite u odnosu na standard zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Namijenjeno je kolektivima koji žele osigurati minimalno 90% zaposlenih u hijerarhijskoj ili organizacijskoj jedinici, a osiguravaju 3 ili više zaposlenika.

Što uključuje kolektivno osiguranje health4business?

Osnovno osigurateljno pokriće health4bussines uključuje specijalističke preglede prema indikaciji, dijagnostičke obrade prema indikaciji i laboratorijske pretrage prema indikaciji. Dodatno pokriće Zdravlje uključuje paket s pokrićima za Osiguranje određenih kirurških operacija, Osiguranje teških bolesti (moždanog udara ili srčanog infarkta), Osiguranje bolničke dnevnice te Osiguranje kućne njege. Kao dodatno pokriće moguće je ugovoriti paket osiguranje od nezgode koji uključuje naknadu za prijelom kosti, jednokratnu isplatu za trajnu invalidnost preko 50%, smrt uslijed nezgode te osiguranje troškova liječenja u slučaju nezgode. Kao ostala pokrića prema izboru može se ugovoriti godišnje putno zdravstveno osiguranje

Gdje se trebam javiti ako se tijekom puta dogodi osigurani slučaj?

Ukoliko Vam je na putu hitno potreban liječnik, u slučaju nezgode ili iznenadne bolesti trebate nazvati APRIL CROATIA ASSISTANCE na telefonski broj +385 72 000 006. Telefonski broj naveden je na Vašoj polici osiguranja. Podaci koje će od Vas tražiti APRIL CROATIA ASSISTANCE su: ime i prezime, starosna dob, broj police osiguranja, država i grad u kojem se nalazite, broj telefona s kojeg zovete. Ukoliko je osiguranik sam podmirio nastale troškove, potrebno je da od Merkura zatraži refundaciju na način da ispuni obrazac Prijava štete putnog osiguranja te ga zajedno sa original računom za plaćene troškove liječenja i popratnom medicinskom dokumentacijom pošalje na adresu: Merkur osiguranje d.d., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, 10000 Zagreb.