Young pharmacist

Posebna ponuda
Za zdravlje tijekom cijele godine

Korištenje zdravstvenih usluga teško je izbjeći, no plaćanje participacije nije! Za osnovnu zaštitu Vašeg zdravlja tijekom cijele godine odaberite Merkur dopunsko zdravstveno osiguranje. Želite li pokriću participacije dodati i poseban džeparac za boravak u bolnici te uslugu kućne njege, za Vas smo pripremili Merkur dopunsko Plus zdravstveno osiguranje.

Ne odgađajte brigu o zdravlju – ugovorite svoje dopunsko zdravstveno osiguranje u periodu od 1.2. do 31.3.2021. i ostvarite 10% popusta na cijenu premije Dodatno zdravstvenog osiguranja ili Dodatnog zdravstvenog osiguranja Plus u prvoj godini osiguranja!

Više zdravlja uz niže troškove!

Zaboravite na troškove participacije!

Osigurajte se od plaćanja troškova participacije Uz Merkur digitalnu iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja! Uz to kroz Merkur aplikaciju ostvarujte i dodatne popuste kod partnera! Ugovorite svoje Merkur dopunsko zdravstveno osiguranje sada već od 58,50 kn* mjesečno i brigu o troškovima prepustite nama! 

Zašto Merkur dopunsko zdravstveno osiguranje?

  • Pokriće troškova participacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • Digitalna iskaznica dopunskog osiguranja
  • Pravo korištenja Merkur aplikacije i dodatnih popusta
  • Već od 58,50 kn* mjesečno

Za one koji žele više za svoje zdravlje, kreirali smo našu Merkur dopunsko Plus policu zdravstvenog osiguranja. Osim pokrivenih troškova participacije, dopunsko Plus osigurava Vam i posebnu naknadu od 100 kn dnevno za svaki dan proveden na bolničkom liječenju, kao i uslugu kućne njege po povratku iz bolnice.

Svoje Merkur dopunsko Plus zdravstvenog osiguranje u periodu od 1.2. do 31.3.2021. ugovoriti možete uz 10% popusta na cijenu premije za prvu godinu osiguranja!

Zašto Merkur dopunsko Plus zdravstveno osiguranje?

  • Pokriće troškova participacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
  • Digitalna iskaznica dopunsko Plus zdravstvenog osiguranja
  • "Bolnički džeparac" od 100 kn dnevno
  • Organizacija pomoći u kućanstvu ili dolaska liječnika
  • Pravo korištenja Merkur aplikacije i dodatnih popusta
  • Sada uz 10% popusta na mjesečnu cijenu premije u prvoj godini osiguranja

Za još više zdravlja, ugovoriti možete i našu policu health4me Premium dodatnog zdravstvenog osiguranja, sada uz 10% popusta na cijenu premije u prvoj godini osiguranja - više informacija


Promotivne cijene Merkur dopunsko i dopunsko Plus zdravstvenog osiguranje odnose se na sve novougovorene višegodišnje police u periodu od 1.2. do 31.3.2021. Popust od 10% na redovnu cijenu premije obračunava se isključivo u prvoj godini osiguranja. Popusti iz ove i drugih akcija međusobno se ne zbrajaju.

* Akcijska cijena premije Merkur dopunskog zdravstvenog osiguranja od 58,50 kn mjesečno odnosi se na novougovorene police osiguranja u periodu od 1.2. do 31.3., za osiguranike u dobi od 18-65 godina i na cijenu premije u prvoj godini osiguranja.