Članovi uprave
Merkur osiguranje Hrvatska

  • Robert Vrca

    ROBERT VRCA

    PREDSJEDNIK UPRAVE

  • Andrea Schleich

    ANDREA SCHLEICH

    ČLAN UPRAVE