Med Easy usluga (za osiguranike dodatnog zdravstvenog osiguranja)

Besplatni telefon:  0800 360 360
e-mail: medeasy@merkur.hr 
Radno vrijeme: 
ponedjeljak - četvrtak 8:00-19:00
petak 8:00-18:00

 

Kućna njega i Majstor u kući

April assistance Zagreb
Besplatni broj asistencije (0-24): 0800 5533

Kod korištenje usluge Kućna njega pripremite sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • OIB
 • Adresu pružanja usluge
 • Telefonski broj i e-mail
 • Kratak opis događaja i vrstu pomoći koja se očekuje
 • Ostale nužne podatke za realizaciju pokrića na zahtjev operatera

Kod korištenja usluge Majstor u kući pripremite sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • OIB
 • Adresu pružanja usluge
 • Telefonski broj i e-mail
 • Kratak opis događaja i vrsta pomoći koja se očekuje

 

Putno zdravstveno osiguranje

April assistance Zagreb 
Besplatni broj asistencije (0-24): +385 72 000 006, +385 1 3639 009
assistance@hr.april.com

 

Zahtjevi i obrasci

Obrasce za prijavu štete, promjene po policama i slične zahtjeve pronađite na linku