Osiguranje od opće odgovornosti i odgovornost knjigovodstveno- računovodstvene djelatnosti i revizorskih tvrtki

Osiguranje pokriva opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalnu odgovornost).

Opća odgovornost je zakonska odgovornost osiguranika za štetu nastalu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe. 
Odgovornost knjigovodstveno- računovodstvene djelatnosti i revizorskih tvrtki obuhvaća štetu koja je nastala iz same djelatnosti osiguranika.

Osiguranim slučajem smatra se jedna ili više radnji ili propusta koje imaju za posljedicu nastajanje štete poduzetniku za kojeg osiguranik obavlja knjigovodstveno-računovodstvene poslove ili revizorske poslove.

 

Highlights
Osiguranje od odgovornosti

  • Opća odgovornost- zaštita posjetitelja

  • Zaštita poslovanja knjigovodstveno- računovodstvenog poduzeća

  • Zaštita poslovanja revizorske tvrtke

  • Brzo rješavanje odštetnih zahtjeva

 

Česta
pitanja

Što se sve treba dostaviti za prijavu štete u poduzeću?

Kod svake vrste štete, prvi korak je ispuniti obrazac za prijavu štete ( koji je univerzalan-fizička i pravna osoba , isti obrazac, kod fizičkih osobna i tekući račun). Po primitku ispunjenog obrasca, procjenitelj potražuje dodatnu dokumentaciju ovisno o vrsti štete ( nije isto tražiti dokumentaciju kada se dogodi požar u odnosu na štetu po lomu stakla- nekad se samo traži račun popravka, a nekad trebamo na desetke različitih podataka bilo od osiguranika bilo od državnih ili lokalnih institucija...).

Koji je vremenski rok za prijavu štete?

Po Uvjetima za osiguranje imovine čl. 24 tč.1 st. a ) „ Kada nastane osigurani slučaj temeljem kojega se traži naknada iz osiguranja , osiguranik je dužan postupiti na ovaj način : pismeno izvijestit MERKUR o nastupanju osiguranog slučaja odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je za to saznao..“

Nakon kojeg vremena se isplaćuje šteta?

Po Općim uvjetima za osiguranje imovine čl. 27 tč. 5. „ Kada se dogodi osigurani slučaj , MERKUR je dužan isplatiti naknadu u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od 14 dana, računajući od dana kad je MERKUR dobio prijavu o osiguranom slučaju.“ Nastavno na ovaj članak važno je dodati i sljedeću točku 6. ( jer je u praksi taj članak puno češće korišten) Čl. 27 tč. 6. „ Ako je za utvrđivanje postojanja MERKUROVE obveze ili njezina iznosa potrebno stanovito vrijeme , taj rok počinje teći od dana kad je utvrđeno postojanje i visina obveze“ U praksi to znači sljedeće: kada imamo neku veću štetu ( npr. požar) , trebamo čekati mišljenje sudskog vještaka za građevinu, trebamo čekati policijsku potvrdu ili zapisnik, nekad i nalaz požarnog inspektora, prikupljanje dokumentacije od osiguranika ...To su procesi koju traju često duže od mjesec dana.