Merkur osiguranje & KEKS Pay Zamijenite papirnate uplatnice i platite premiju putem aplikacije KEKS Pay bez naknada!

 

Dosta Vam je papira i računa? Zaboravite na njih jer od sada dospjelu premiju osiguranja možete platiti još brže i jednostavnije zahvaljujući usluzi KEKS Pay režije

Svi naši osiguranici (fizičke osobe) i korisnici KEKS Pay aplikacije, unutar opcije KEKS Pay režije mogu zatražiti primanje računa za premiju osiguranja digitalno u KEKS Pay. 

Pristigle račune plaćate jednim potezom prsta i bez naknada, a na Vašu e-mail adresu po izvršenoj uplati stiže potvrda o plaćanju. 

Kako platiti premiju putem KEKS Paya?

Kako biste od sada plaćali račune za premiju osiguranja putem KEKS Paya potrebno je sljedeće: 

  1. Preuzeti KEKS Pay aplikaciju iz App Store-a, Google Play Store-a ili Huawei App Gallery-a i registrirati se (ukoliko već niste). 

  2. Unutar aplikacije odabrati opciju KEKS Pay režije i pod kategorijom "Osiguranja" odabrati Merkur osiguranje.

  3. Poslati zahtjev za primanje digitalnih računa u KEKS Pay aplikaciji. 

Po odobrenju zahtjeva, Vaši računi za police osiguranja stizat će u aplikaciju, a plaćat ćete ih brzo i bez naknada.  

Više detalja o korištenju usluge KEKS Pay režije

 

Keksnite dospjelu premiju i mislite na okoliš!

Odabirom plaćanja premije putem KEKS Pay režija mislite i na okoliš, budući da računi za police osiguranja više neće stizati u papirnatom obliku, već isključivo u KEKS Pay aplikaciju i po želji na Vašu e-mail adresu.

Manje papirologije, brže i jednostavnije plaćanje premije i čišći okoliš! 

Naravno, u bilo kojem trenutku možete otkazati korištenje usluge KEKS Pay režija i ponovo primati račune na kućnu adresu.