Zašto Merkur DZO Plus?

Sklapanjem police dopunskog zdravstvenog osiguranja DZO Plus osiguravamo za Vas:

Plaćanje troškova participacije prilikom korištenja zdravstvenih usluga- dopunsko zdravstveno osiguranje
• primarne zdravstvene zaštite
• stomatoloških usluga
• specijalističkih pregleda
• dijagnostike
• fizikalne terapije
• bolničkog liječenja
• izdavanja lijekova sa osnovne A liste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
• liječenja u inozemstvu sukladno propisima Europske unije uz odobrenje HZZO-a

Bolničku dnevnicu u iznosu od 100 kn/dnevno
Program osiguranja bolničke dnevnice omogućuje da za svaki dan bolničkog liječenja radi bolesti ili nezgode imate na raspolaganju "poseban budžet" koji koristite za ono što Vam je u trenutku dok boravite u bolnici najpotrebnije (troškove boravka u bolnici, lijekove, brigu o djeci...).

Kućnu njegu
Osiguranje Kućne njege omogućava Vam, da ukoliko se nađete u situaciji da neko vrijeme morate provesti u bolnici radi bolesti ili nezgode, te prijeloma noge ili puknuća ligamenata, možete kontaktirati asistenciju na broj 0800 5533 te dogovoriti:
a. posjet liječnika
b. medicinske sestre
c. pomoć u kući (npr. čišćenje, glačanje isl.)

Naši osiguranici dobivaju ekskluzivnu karticu MDZO koja služi kao sredstvo plaćanja u sustavu primarne zdravstvene zaštite pokrivenom sustavom CEZIH-a te u odabranim zdravstvenim institucijama sekundarne zdravstvene zaštite. Eventualne troškove koji nisu plaćeni našom karticom u najkraćem roku nadoknađujemo na tekući račun osiguranika.

Merkur digitalna iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja

 

Highlights
Dopunsko plus

  • Pokriće troškova participacije

  • 100 kn džeparca za svaki dan bolničkog liječenja

  • Kućna njega kada je najteže

  • Mobilna aplikacija zamjenjuje plastičnu karticu

 

Česta
pitanja

Što je Merkur dopunsko plus?

Merkur Dopunsko Plus je poseban paket koji osim pokrića iz Dopunskog zdravstvenog osiguranju nudi Osiguranje bolničke dnevnice i Osiguranje kućne njege.

Što je digitalna iskaznica dopunskog plus zdravstvenog osiguranja?

MERKUR omogućava svojim osiguranicima dopunskog zdravstvenog osiguranja digitalnu iskaznicu dopunskog i dopunskog plus zdravstvenog osiguranja kojom osiguraniku dokazuje status osiguranika davatelju usluge. Digitalna iskaznica dopunskog i dopunskog plus zdravstvenog osiguranja dostupna putem Merkur aplikacije.

Što je Merkur aplikacija?

Merkur osiguranje, potaknuto sve većim trendom digitalizacije i ubrzanim načinom života, svojim korisnicima putem Merkur aplikacije olakšava korištenje zdravstvenih usluga i ostvarivanje pogodnosti. Putem Merkur aplikacije dostupna je digitalna iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja, refundacija troškova dopunskog zdravstvenog osiguranja, Merkur bonus program pogodnosti i popusta za korištenje proizvoda i usluga. Merkur mobilna aplikacija dostupna je za mobilne uređaje na Google Playu i App Storeu.

Što ukoliko izgubite svoj pristupni kod za Merkur aplikaciju?

U slučaju gubitka pristupnog koda, pošaljite upit putem e-maila na app@merkur.hr i u najkraćem mogućem roku dostaviti ćemo Vam ponovo Vaš pristupni kod.

Zašto ne prolazi moja iskaznica dopunskog plus zdravstvenog osiguranja / Kako postupiti ako ne prolazi iskaznica dopunskog plus osiguranja?

Ukoliko se dogodi da iskaznica dopunskog osiguranja ne prolazi (npr. tehničke poteškoće) te da je osiguranik sam platio participaciju, potrebno je da osiguranik zatraži izdavanje računa na svoje ime i prezime te od Merkur osiguranja d.d. zatraži povrat plaćenog iznosa. Zahtjev se može podnijeti putem weba, putem Merkur aplikacije ili putem pošte.