Početna stranica
Nalazite se: 
 

Merkur Dopunsko Plus

DZO Plus 
 
Merkur Dopunsko Plus za samo 68 kn* mjesečno!
Strategija Merkur osiguranja je pružiti klijentima sigurnost u svim područjima potrebe za zaštitom života i zdravlja. Stoga smo našu paletu zdravstvenih proizvoda obogatili i policom dopunskog zdravstvenog osiguranja DZO Plus.
 
Zašto Merkur DZO Plus?
Sklapanjem police dopunskog zdravstvenog osiguranja DZO Plus osiguravamo za Vas:

Plaćanje troškova participacije prilikom zdravstvenih usluga- dopunsko zdravstveno osiguranje:
• primarne zdravstvene zaštite
• stomatoloških usluga
• specijalističkih pregleda
• dijagnostike
• fizikalne terapije
• bolničkog liječenja
• izdavanja lijekova sa osnovne A liste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
• liječenja u inozemstvu sukladno propisima Europske unije uz odobrenje HZZO-a

Bolničku dnevnicu u iznosu od 100 kn/dnevno
Program osiguranja bolničke dnevnice omogućuje da za svaki dan bolničkog liječenja radi bolesti ili nezgode imate na raspolaganju "poseban budžet" koji koristite za ono što Vam je u trenutku dok boravite u bolnici najpotrebnije (troškove boravka u bolnici, lijekove, brigu o djeci...).

Kućnu njegu
Osiguranje Kućne njege omogućava Vam, da ukoliko se nađete u situaciji da neko vrijeme morate provesti u bolnici radi bolesti ili nezgode, možete kontaktirati asistenciju na broj 0800 5533 te dogovoriti:
a. posjet liječnika
b. medicinske sestre
c. dostavu lijekova
d. pomoć u kući (npr. čišćenje, glačanje isl.)

 

*navedena cijena vrijedi u prvoj godini osiguranja, za sve klijente koji ugovore Dopunsko plus do 31. srpnja 2018. Nakon isteka prve osigurateljne godine, cijena iznosi 85 kn za klijente do 50 godina starosti, odnosno 95 kn do 60 godina starosti.

Naši osiguranici dobivaju ekskluzivnu karticu MDZO koja služi kao sredstvo plaćanja u sustavu primarne zdravstvene zaštite pokrivenom sustavom CEZIH-a te u odabranim zdravstvenim institucijama sekundarne zdravstvene zaštite. Eventualne troškove koji nisu plaćeni našom karticom u najkraćem roku nadoknađujemo na tekući račun osiguranika.

 

Merkur digitalna iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja

 
Osim za MDZO Plus preporučujemo Vam da se kod našeg predstavnika informirate o inovativnom programu health4me te ostalim osiguranjima iz palete Merkur Slagalica zdravlja.