Početna stranica
Nalazite se: 
 

Merkur Dopunsko Plus

DZO Plus 
 
Merkur Dopunsko Plus za samo 85 kn* mjesečno!
Strategija Merkur osiguranja je pružiti klijentima sigurnost u svim područjima potrebe za zaštitom života i zdravlja. Stoga smo našu paletu zdravstvenih proizvoda obogatili i policom dopunskog zdravstvenog osiguranja DZO Plus.
 
Zašto Merkur DZO Plus?
Sklapanjem police dopunskog zdravstvenog osiguranja DZO Plus osiguravamo za Vas:

Plaćanje troškova participacije prilikom zdravstvenih usluga- dopunsko zdravstveno osiguranje:
• primarne zdravstvene zaštite
• stomatoloških usluga
• specijalističkih pregleda
• dijagnostike
• fizikalne terapije
• bolničkog liječenja
• izdavanja lijekova sa osnovne A liste u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
• liječenja u inozemstvu sukladno propisima Europske unije uz odobrenje HZZO-a

Bolničku dnevnicu u iznosu od 100 kn/dnevno
Program osiguranja bolničke dnevnice omogućuje da za svaki dan bolničkog liječenja radi bolesti ili nezgode imate na raspolaganju "poseban budžet" koji koristite za ono što Vam je u trenutku dok boravite u bolnici najpotrebnije (troškove boravka u bolnici, lijekove, brigu o djeci...).

Kućnu njegu
Osiguranje Kućne njege omogućava Vam, da ukoliko se nađete u situaciji da neko vrijeme morate provesti u bolnici radi bolesti ili nezgode, možete kontaktirati asistenciju na broj 0800 5533 te dogovoriti:
a. posjet liječnika
b. medicinske sestre
c. dostavu lijekova
d. pomoć u kući (npr. čišćenje, glačanje isl.)

 

*navedena cijena od 85 kn mjesečno vrijedi za klijente do 50 godina starosti; od 51 do 60 godina starosti cijena iznosi 95 kn mjesečno.

Naši osiguranici dobivaju ekskluzivnu karticu MDZO koja služi kao sredstvo plaćanja u sustavu primarne zdravstvene zaštite pokrivenom sustavom CEZIH-a te u odabranim zdravstvenim institucijama sekundarne zdravstvene zaštite. Eventualne troškove koji nisu plaćeni našom karticom u najkraćem roku nadoknađujemo na tekući račun osiguranika.

 

Merkur digitalna iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja

 
Osim za MDZO Plus preporučujemo Vam da se kod našeg predstavnika informirate o inovativnom programu health4me Premium te ostalim osiguranjima iz palete Merkur Slagalica zdravlja.