Početna stranica
Nalazite se: 
 

Merkur App

1. Izjava o zaštiti podataka za Merkur App
1.1. Opća uputa o korištenju osobnih podataka
Sudjelovanje u bonus programu ostvaruje se instalacijom "Merkur App" mobilne aplikacije, koja je predmetom ovih odredbi. Aplikacija je podatkovna aplikacija kojom upravlja Merkur osiguranje d.d., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31 (dalje u tekstu pod nazivom: Merkur osiguranje d.d.) uz asistenciju društva Merkur Lifestyle d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31 (dalje u tekstu pod nazivom: Merkur Lifestyle d.o.o.) kao pružatelj usluga, sa svrhom omogućavanja klijentima Merkur koncerna da se informiraju i iskoriste prednosti svih prodaja i pogodnosti kod partnera Merkur koncerna.
Nakon instalacije aplikacije „Merkur App", klijenti Merkur koncerna mogu pogledati aktualne prodajne akcije i pogodnosti. U ovoj podatkovnoj aplikaciji podatci se koriste u svrhu upravljanja bonus programom. Unošenjem broja klijenta možemo upariti profilne podatke koje ste nam stavili na raspolaganje s brojem Vaše police i time provjeriti je li ugovorni odnos važeći. Kako bi izvršili plaćanje za ponuđenu pogodnost, koristimo Vaše podatke koje ste koristili pri izradi članstva u bonus programu, a koji su potrebni za obradu i razmatranje Vaše rezervacije; oni uključuju osobne podatke koji se nalaze u Vašem korisničkom profilu aplikacije.
Opće pravne informacije vezane uz zaštitu podataka nalaze se u uvjetima korištenja aplikacije „Merkur App".

1.2. Suglasnost na stalnu upotrebu podataka
Ukoliko se složite s ovom izjavom za zaštitu podataka, time dajete, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakona o osiguranju, Zakonu o elektroničkim komunikacijama te važećoj EU regulativi, privolu društvu Merkur osiguranje d.d. i društvu Merkur Lifestyle d.o.o. , da se Vaši osobni i povjerljivi podaci koje ste unijeli u ovu aplikaciju mogu prikupljati, obrađivati i koristiti u svrhe ove aplikacije, u svrhe osiguranja, te u svrhe marketinga i prodaje produkata članica Merkur grupe, te izjavljujete da ste upoznati s Vašim pravom da se takvoj obradi usprotivite. Istodobno dajete izričitu suglasnost društvu Merkur osiguranje d.d. i društvu Merkur Lifestyle d.o.o. da u navedene svrhe poduzimaju sve radnje vezane uz obradu svih prikupljenih osobnih i povjerljivih podataka (uključivo i davanje na korištenje drugim članicama Merkur grupe, odnosno drugim ugovornim partnerima Merkur osiguranja d.d., Merkur Lifestyle-a d.o.o. i drugih članica Merkur grupe). Također izjavljujete da ste suglasni da Merkur osiguranje d.d. i Merkur Lifestyle d.o.o. Vaše osobne i povjerljive podatke koje ste unijeli u ovu aplikaciju mogu prikupljati, obrađivati i koristiti u svrhu Vašeg informiranja putem pošte, telefona ili e-maila o produktima osiguranja Merkur osiguranja d.d. i drugih članica Merkur grupe, o zdravstvenim i financijskim uslugama, marketinškim ponudama i materijalima Merkur osiguranja d.d., Merkur Lifestyle-a d.o.o. , drugih članica Merkur grupe te ugovornih partnera Merkur osiguranja d.d., Merkur Lifestyle-a d.o.o. i drugih članica Merkur grupe, o zdravstvenim uslugama, događanjima i priredbama koje organizira Merkur Lifestyle d.o.o. i druge članice Merkur grupe te da Vas prema potrebi u vezi sa navedenim informacijama koje će Vam dati, savjetuju i pruže Vam pomoć. Također, Vaši osobni i povjerljivi podaci mogu biti prikupljani, obrađivani i korišteni u statističke i znanstveno-istraživačke svrhe te u tu svrhu prosljeđivani članicama Merkur grupe i njihovim ugovornim partnerima i to isključivo u anonimiziranom obliku.
Prihvaćanjem ove izjave potvrđujete da su svi podaci koje ste naveli prilikom registracije na ovu aplikaciju su točni, potpuni i ažurni te ste suglasni da ćete snositi posljedice davanja krivih podataka.
Također potvrđujete da ste informirani da, sukladno odredbi stavka 2. članka 387. Zakona o osiguranje, obveza čuvanja Vaših, gore navedenih osobnih i povjerljivih podataka od strane Merkur osiguranja d.d., u smislu Zakona o osiguranju i Zakona o zaštiti osobnih podataka, prestaje u sljedećim slučajevima: ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi; ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti; ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem; u slučajevima određenima Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; ako su ti podaci potrebni Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, nadležnom nadzornom tijelu, odnosno drugom nadzornom tijelu, uključujući EIOPA-u, ESMA-u, EBA-u, ESRB i Zajednički odbor, u svrhu nadzora koji provodi u okviru svojih nadležnosti; ako su ti podaci potrebni poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti te; u slučajevima određenima Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu.
Ovu Vašu privolu možete povući u svako doba putem e-maila na app@merkur.hr ili pisanim putem na Merkur osiguranje d.d., 10 000 Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31.


 
Uvjeti korištenja aplikacije "Merkur App"
Članak 1

Uporaba gramatičkog roda
a) Urednički tim nastoji postići jednako predstavljanje žena i muškaraca na svom jeziku. Pojmovi poput "zaposlenika" koriste se u oba roda kako bi bio zastupljen i ženski i muški rod. Međutim, ukoliko se koristi samo ženski ili samo muški rod, tada je to samo iz razloga bolje razumljivosti teksta, ali se jednako odnosi na oba gramatička roda.


                                                                                Članak 2
Definicije pojmova
a) Klijenti: Klijenti su definirani ovim Uvjetima korištenja kao ugovaratelji i osiguranici čija prava proizlaze iz ugovora o osiguranju.
b) Merkur: Merkur osiguranje d.d., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 08937835435 je društvo za osiguranje koje je licencu za obavljanje djelatnosti dobilo od Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.
c) Merkur Lifestyle: Merkur Lifestyle d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 30084696469 je član Merkur grupe i Merkurov partner u pružanju asistencije uz usluge organiziranja bonus programa, zdravstvenog osiguranja i organiziranja evenata.
d) Merkur grupa: Merkur Versicherung AG je neovisno društvo za osiguranje sa sjedištem u Grazu, Austrija, koja je licencu za obavljanje djelatnosti dobila od Austrijske agencije za nadzor financijskog tržišta. Kroz svoje tvrtke kćeri, Merkur Versicherung AG je zastupljena u Sloveniji, Hrvatskoj (putem Merkura), Bosni i Hercegovini i Srbiji. Pored društava za osiguranje koja su licencu za obavljanje djelatnosti dobila u njihovim državama sjedišta, Merkur Lifestyle GmbH, Graz, Austrija, (u punom vlasništvu društva Merkur Versicherung AG) i njegove tvrtke kćeri u Sloveniji, Hrvatskoj (Merkur Lifestyle), Bosni i Hercegovini, Srbiji i Češkoj Republici, uz sve druge povezane tvrtke Merkur grupe, također pripadaju Merkur grupi u kontekstu ovih Uvjeta korištenja.
e) Merkur App: Merkur App je mobilna internet aplikacija koja je u vlasništvu Merkura te se može instalirati na mobilne komunikacijske uređaje (npr. mobilne telefone ili tablete), kojom upravlja Merkur uz asistenciju Merkur Lifestyle-a u svojstvu pružatelja usluga.


                                                                             Članak 3
Opće odredbe
a) tvrtke koje su u vlasništvu Merkur grupe nude svojim klijentima bonus program putem kojeg klijenti imaju mogućnost informiranja o različitim posebnim ponudama kooperacijskih partnera Merkur grupe, koristeći se time pogodnostima (npr. popustima na cijenu) tijekom rezervacije proizvoda i/ili usluga koje nude kooperacijski partneri. Sudjelovanje u ovom bonus programu je besplatno te je omogućeno instaliranjem aplikacije Merkur App.
b) u ovu svrhu, aplikacija Merkur App dostupna je klijentima za preuzimanje. Klijenti je mogu instalirati i koristiti nakon prihvaćanja Uvjeta korištenja koji su ovdje navedeni, bez naknade, na svoje mobilne komunikacijske uređaje (npr. mobilne telefone ili tablete). "Merkur App" klijentima nudi pregled proizvoda i/ili usluga koje pružaju kooperacijski partneri Merkur grupe, te pokazuje koje pogodnosti (npr. popusti na cijenu) klijenti mogu koristiti kada vrše rezervaciju tih proizvoda i/ili usluga. Kooperacijski partneri će klijentima odobriti ponuđene pogodnosti po pružanju dokaza da je "Merkur App" instalirana na njihovom mobilnom uređaju.
c) prava i obveze povezane s korištenjem aplikacije "Merkur App" regulirane su ovdje navedenim Uvjetima korištenja.
d) "Merkur App" je besplatna dodatna pogodnost za klijente koja služi tome da klijentima pruži informacije, ali i da im pruži priliku, u obliku bonus programa, da iskoriste pogodnosti pri rezerviranju proizvoda i/ili usluga koje nude odabrani Merkurovi kooperacijski partneri.


                                                                               Članak 4
                                                                        Zaštita podataka
a) Merkurov bonus program podatkovna je aplikacija kojom upravlja Merkur uz asistenciju Merkur Lifestyle-a u svojstvu pružatelja usluga, u svrhu omogućavanja klijentima da se informiraju i koriste sve posebne ponude i pogodnosti koje nude Merkurovi kooperacijski partneri.
b) kao Merkurov klijent možete pogledati postojeće posebne ponude i pogodnosti nakon instaliranja aplikacije Merkur App. U ovoj aplikaciji podatci su spremljeni isključivo za potrebe administriranja bonus programa. Unošenjem broja klijenta možemo povezati Vaše profilne podatke koje ste predali s brojem police, čime se osigurava to da je ugovorni odnos važeći. Kako biste mogli iskoristiti ponuđenu pogodnost, mi nalazimo i koristimo sve Vaše podatke potrebne za kreiranje Vašeg članstva u bonus programu, te obradu i praćenje Vaše rezervacije; ovo uključuje osobne podatke koji se nalaze u Vašem profilu aplikacije.
c) ovi podatci se ne koriste u druge svrhe (npr. marketinške), osim ukoliko ne date svoju suglasnost našem Sporazumu o zaštiti podataka tijekom identifikacije Vaših podataka.
d) slično gore navedenome, Vaši podatci se ne proslijeđuju kooperacijskim partnerima prilikom rezervacije.
e) imate opciju zahtijevanja informacije o tome koji su Vaši osobni podatci obrađeni u podatkovnoj aplikaciji, kao i zahtijevati ispravak ili brisanje netočnih podataka, ili možete uložiti prigovor na obradu podataka u odgovarajućim pojedinačnim slučajevima. U takvim slučajevima, molimo da nas kontaktirate na info@merkur.hr ili na sljedećoj adresi: Merkur osiguranje d.d., 10 000 Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31. Dodatno, imate pravo uložiti žalbu u uredu za zaštitu podataka, a od 25.05.2018.g. imate i pravo zatražiti ograničavanje obrade Vaših podataka i njihove redistribucije trećim osobama, dok se ne osigura njihova točnost. Osobni podatci koji pripadaju bonus programu a spremljeni su u našem sustavu potrebni su za izvršenje bonus programa. Ukoliko ovi podatci nisu stavljeni na raspolaganje, rezervacija se u bonus programu ne može dovršiti.


                                                                            Članak 5
                                                              Preduvjeti za korištenje
a) korištenje aplikacije "Merkur App" kako je prethodno opisana, temelji se na ovdje navedenim Uvjetima korištenja. Preduvjeti za korištenje su adekvatni ugovor o osiguranju (dostupan broj klijenta i aktivni broj ugovora) sklopljen s Merkurom, korištenje aplikacije "Merkur App" u trgovini aplikacijama, prihvaćanje ovdje navedenih Uvjeta korištenja i instaliranje aplikacije "Merkur App" na mobilni komunikacijski uređaj (mobilni telefon ili tablet). Klijenti su obvezni pružiti istinite, aktualne i potpune informacije prilikom registracije, te iste redovno ažurirati. Klijenti snose rizik za bilo koju štetu proizašlu iz netočnih ili zastarjelih podataka.
b) klijenti se obvezuju koristiti aplikaciju "Merkur App" samo za svoje potrebe, te zaštititi ju od neovlaštenog korištenja. Klijentima je zabranjeno korištenje, redistribuiranje ili davanje trećim osobama informacija koje im postanu poznate kroz korištenje aplikacije "Merkur App".


                                                                             Članak 6
                                                                Sporazum o korištenju
a) prihvaćanjem Uvjeta korištenja i instaliranjem aplikacije "Merkur App" kako je prethodno opisano, bez naknade se zaključuje Sporazum o korištenju između klijenata i Merkura.


                                                                              Članak 7
                                                                      Pravo odustanka
a) klijenti se mogu povući iz Sporazuma o korištenju aplikacije "Merkur App" u roku od 14 dana bez navođenja razloga (Zakon o zaštiti potrošača). Povlačenje se može izjaviti ili pisanim putem na adresu Merkur osiguranje d.d., 10 000 Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31 ili drugim trajnim medijem koji nam je dostupan i na raspolaganju. Period u kojem teče rok za povlačenje počinje zaključenjem Sporazuma. Predaja izjave o povlačenju unutar predviđenog perioda predstavlja dovoljnu usklađenost s rokom.


                                                                               Članak 8
                                                                                Pristup
a) Merkur će nastojati osigurati funkcionalnost aplikacije "Merkur App" tijekom cijelog dana, ali ne prihvaća odgovornost za bilo koju funkcionalnost koja je dostupna u bilo koje vrijeme. Nadalje, Merkur je ovlašten prekinuti korištenje aplikacije "Merkur App" ako to postane potrebno iz objektivnih sigurnosnih razloga, ako se ne pridržavaju Uvjeti korištenja ili ako postoji sumnja u neovlašteno ili nezakonito korištenje.


                                                                                Članak 9
                                                                        Opseg korištenja
a) Merkur nije u obvezi zadržati trenutačni opseg korištenja. Dodatno, ima pravo raditi izmjene i izmijeniti opseg korištenja u bilo kojem trenutku, npr. proširenjem, ograničavanjem ili gašenjem aplikacije.
b) Merkur je također ovlašten unutar ograničenja važećeg primjenjivog zakona raditi izmjene ili dopune Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Izmjene i dopune Uvjeta korištenja Merkur će obznaniti pismom ili u pisanom obliku.


                                                                               Članak 10
                                                                            Odgovornost
a) ukoliko klijenti prekrše svoje obveze navedene u ovim Uvjetima korištenja, to može dovesti do zahtjeva za odštetom.
b) nema odgovornosti ili garancije za valutu, aktualnost ili integritet pruženih informacija. Odgovornost za štetu na materijalima ili imovini koja je povezana s korištenjem aplikacije "Merkur App" preuzima se samo u slučaju namjere ili grubog zanemarivanja.
c) ako štetu uzrokuje neovisna treća strana ili druga nepredvidiva okolnost, ne preuzima se nikakva odgovornost. Zbog - privremenog - gašenja aplikacije "Merkur App" koje je bilo potrebno zbog ozbiljnog napada na sustav, ne preuzima se odgovornost za posljedice koje su proizašle iz toga.


                                                                                Članak 11
                                                                            Autorska prava
a) "Merkur App" i njen sadržaj su također zaštićeni Zakonom o autorskim pravima i drugim Zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva. Kao takvi, ne smiju se potpuno ili djelimično kopirati, mijenjati, koristiti ili redistribuirati bez isključive suglasnosti.


                                                                                 Članak 12
                                                                                   Prekid
a) klijenti i Merkur ovlašteni su prekinuti kontinuirano korištenje aplikacije "Merkur App" u bilo kojem trenutku, u pisanom obliku ili pismom bez navođenja razloga i bez otkaznog roka, a prekid stupa na snagu sljedećeg radnog dana iza dana na koji je obznanjen.
b) obje strane nemaju nikakva prava na odštetu povezanu s prekidom prava korištenja aplikacije "Merkur App".


                                                                                 Članak 13
                                                                                   Razno
a) cjelokupni ugovorni odnos pod nadležnosti je hrvatskog zakona, isključujući UN-ov CISG u zakonske standarde međunarodnog privatnog prava, sa Zagrebom kao mjestom nadležnosti za sve sporove proizašle iz ovog Sporazuma o korištenju.
b) ako pojedine odredbe ovih Uvjeta postanu ništetne, to neće imati utjecaja na druge odredbe. Ugovorne strane u ovom slučaju se obvezuju složiti se oko zamjenske odredbe koja je po svojoj svrsi najsličnija nevažećoj odredbi. Ovo se također odnosi na ugovorne praznine