Početna stranica
Nalazite se: 
 

UVJETI KORIŠTENJA


Molimo Vas da dolje navedene Uvjete pažljivo pročitate. Molimo Vas da ih uzmete u obzir svaki put kada koristite ovu internetsku stranicu.

Svako korištenje ove internetske stranice podložno je niže navedenim Uvjetima korištenja. Nastavkom korištenja ove internetske stranice korisnik izražava suglasnost s predmetnim Uvjetima korištenja te prihvaća koristiti sadržaj ove internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.


Informacije
Merkur osiguranje d.d. (dalje: MERKUR) ulaže razumne napore kako bi informacije na ovoj internetskoj stranici bile točne i pouzdane u vrijeme njihova unošenja. Na svojoj internetskoj stranici Vas MERKUR informira o svojem društvu, proizvodima osiguranja kao i informacijama povezanim sa tim. Ove informacije međutim ne predstavljaju ponudu u pravnom smislu.


Odgovornost
Međutim, MERKUR ne jamči niti preuzima odgovornost za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo koje informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici u vrijeme kada im korisnik pristupa i ne daje pravo prigovora u tom smislu.
Informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici korisnik ne smije smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih ili poslovnih odluka stoga su sve odluke donesene na temelju navedenih informacija isključivo u odgovornosti korisnika i MERKUR isključuje svoju odgovornost za moguće neostvarivanje očekivanja korisnika.
Ova internetska stranica može sadržavati poveznice (hiperlinkove) na druge internetske stranice koje omogućuju korisniku da napusti ove stranice kako bi pristupio sadržajima druge stranice ili mogu omogućavati da se sadržaji druge stranice prikažu na ovoj stranici. Kad god je to moguće, takve poveznice će se posebno označiti. Budući da nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama odnosno ostalim sadržajima koji su na taj način stavljeni na raspolaganje korisnicima, MERKUR se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne i ograničeno, za točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba.
MERKUR pridržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja (informacije, usluge i dr.) ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojih razloga, bez ikakve prethodne najave ili obavijesti te u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih promjena.
MERKUR isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu, materijalnu i/ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi mogli proizaći iz korištenja, nemogućnosti korištenja ili zlouporabe ove internetske stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na ovoj internetskoj stranici.
Svi sadržaji objavljeni na ovoj internetskoj stranici zaštićeni su autorskim pravom. Ako nije izričito drukčije navedeno MERKUR pridržava autorska prava na svim sadržajima (slike, ilustracije, tekstovi, animacije i dr.) objavljenim na ovoj internetskoj stranici. Svako komercijalno korištenje navedenih sadržaja bez izričite pisane suglasnosti MERKUR-a je strogo zabranjeno i kažnjivo. To posebno vrijedi za reproduciranje, mikrosnimanje, pohranjivanje i obradu u elektronske sisteme (Internet, Intranet, CD-ROM, CD-I itd.). Korištenje znakova (npr. zaštitnih znakova, logotipova) neovisno o postojanju simbola ® ili TM izričito je zabranjeno. Svi postojeći propisi vrijede i za računalne programe (software) koji se direktno ili indirektno mogu preuzeti ili koristiti s ove internetske stranice MERKUR ne daje informacije o načinu i uvjetima korištenja sadržaja internetskih stranica trećih osoba kojima korisnik može pristupiti putem poveznice (hiperlinka) s ove internetske stranice. Za ove informacije korisnik se treba obratiti nositelju autorskih prava na te sadržaje.


Sigurnost podataka
Ukazujemo Vam na to da je World Wide Web javno dostupan. Prijenos osobnih podataka i osobnih informacija putem World Wide Web-a odvija se uvijek na Vaš osobni rizik. Prilikom toga podaci se mogu izgubiti ili dospjeti kod neovlaštenih osoba.


Zaštita podataka
Nama je zaštita podataka od velike važnosti. MERKUR poštuje privatnost korisnika ove internetske stranice. Naglašavamo da prilikom posjete ovim stranicama, Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ukoliko ih ne želite dobrovoljno otkriti prilikom korištenja webshopa ili ispunjavanjem obrazaca koji zahtijevaju Vaše podatke. Obvezujemo se da ćemo vaše podatke obrađivati sukladno Informacijama o obradi podataka koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici pod - Zaštita podataka - Link opens in new window Informacije o obradi podataka - ugovor o osiguranju . Molimo da se prije otkrivanja podataka upoznate sa sadržajem tih informacija.
MERKUR predano radi na zaštiti sigurnosti osobnih podataka korisnika koristeći razne sigurnosne tehnologije i postupke u cilju zaštite podataka od neovlaštenog pristupa, uporabe ili objavljivanja.


Facebook-Pixel
MERKUR koristi „Facebook-Pixel" društvene mreže Facebook Inc. (Facebook). Korištenjem Facebook-Pixela moguće je pratiti ponašanje korisnika nakon što on klikne na neki oglas na mrežnoj stranici Facebooka. Pomoću Facebook-Pixela možemo pratiti prihvaćenost naših marketinških aktivnosti na Facebooku i optimizirati ih ako je potrebno.
Ako želite deaktivirati spremanje kolačića za Facebook, molimo da promijenite postavke svog mrežnog preglednika. Više informacija o tome pronaći ćete u izborniku mrežnog preglednika „Pomoć".
Prikupljeni podaci su anonimizirani i ne omogućuju identifikaciju korisnika. Facebook pohranjuje i obrađuje podatke za vlastite marketinške svrhe prema pravilima Facebooka o korištenju osobnih podataka (Link opens in new window https://www.facebook.com/about/privacy/).


Rodno neutralni oblik oslovljavanja
Redakcija ulaže napore da se u jeziku jednako postupa prema ženama i muškarcima. Ukoliko se u nekim tekstovima ne koristi rodno neutralni oblik oslovljavanja to se čini iz razloga čitljivosti. Međutim, u oslovljavanju se svaki put obraćamo osobama obaju spolova u smislu jednakog tretmana.


Djelatnosti
MERKUR se bavi poslovima osiguranja u skupinama osiguranja u skladu s odobrenjem tijela za nadzor društava za osiguranje.
Registrirane djelatnosti MERKUR-a su:
* životna osiguranja
* osiguranje od nezgode
* zdravstveno osiguranje
* osiguranje od požara i elementarnih šteta
* ostala osiguranja imovine
* ostala osiguranja od odgovornosti
* osiguranje kredita
* osiguranje jamstava
* osiguranje raznih financijskih gubitaka
* osiguranje troškova pravne zaštite
* putno osiguranje
* posredovanje kod prodaje odnosno prodaja predmeta koji pripadnu društvu za osiguranje po osnovi obavljanja poslova osiguranja
* poduzimanje mjera radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe
* procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta
* obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranja
* osiguranje robe u prijevozu

Nadležnost za sporove
Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih internetskih stranica nadležan je hrvatski Sud uz primjenu prava Republike Hrvatske.

Merkur osiguranje d.d., sva prava pridržana.
Stanje: svibanj 2018.