Početna stranica
Nalazite se: 
 

Pravne napomene


Molimo Vas da dolje navedene informacije pažljivo pročitate. Molimo Vas da ih uzmete u obzir svaki put kada koristite ovu internetsku stranicu.

Uvjeti korištenja
Svako korištenje ove internetske stranice podložno je niže navedenim uvjetima korištenja. Nastavkom korištenja ove internetske stranice korisnik izražava suglasnost s predmetnim uvjetima korištenja te prihvaća koristiti sadržaj ove internetske stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

Informacije
Merkur osiguranje d.d. (dalje: MERKUR) ulaže razumne napore kako bi informacije na ovoj internetskoj stranici bile točne i pouzdane u vrijeme njihova unošenja. Na svojoj internetskoj stranici Vas MERKUR informira o svojem društvu, proizvodima osiguranja kao i informacijama povezanim sa tim. Ove informacije međutim ne predstavljaju ponudu u pravnom smislu.

Odgovornost
Međutim, MERKUR ne jamči niti preuzima odgovornost za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo koje informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici u vrijeme kada im korisnik pristupa i ne daje pravo prigovora u tom smislu.
Informacije objavljene na ovoj internetskoj stranici korisnik ne smije smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih ili poslovnih odluka stoga su sve odluke donesene na temelju navedenih informacija isključivo u odgovornosti korisnika i MERKUR isključuje svoju odgovornost za moguće neostvarivanje očekivanja korisnika.
Ova internetska stranica može sadržavati poveznice (hiperlinkove) na druge internetske stranice koje omogućuju korisniku da napusti ove stranice kako bi pristupio sadržajima druge stranice ili mogu omogućavati da se sadržaji druge stranice prikažu na ovoj stranici. Kad god je to moguće, takve poveznice će se posebno označiti. Budući da nema nadzor nad dokumentima, podacima, informacijama odnosno ostalim sadržajima koji su na taj način stavljeni na raspolaganje korisnicima, MERKUR se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne i ograničeno, za točnost, potpunost i dostupnost sadržaja na internetskim stranicama kreiranim od strane trećih osoba.
MERKUR pridržava pravo izmjene, dopune ili uklanjanja (privremenog ili trajnog) bilo kojeg sadržaja (informacije, usluge i dr.) ove internetske stranice, u bilo koje vrijeme i iz bilo kojih razloga, bez ikakve prethodne najave ili obavijesti te u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvih promjena.
MERKUR isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu, materijalnu i/ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi mogli proizaći iz korištenja, nemogućnosti korištenja ili zlouporabe ove internetske stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na ovoj internetskoj stranici.
Svi sadržaji objavljeni na ovoj internetskoj stranici zaštićeni su autorskim pravom. Ako nije izričito drukčije navedeno MERKUR pridržava autorska prava na svim sadržajima (slike, ilustracije, tekstovi, animacije i dr.) objavljenim na ovoj internetskoj stranici. Svako komercijalno korištenje navedenih sadržaja bez izričite pisane suglasnosti MERKUR-a je strogo zabranjeno i kažnjivo. To posebno vrijedi za reproduciranje, mikrosnimanje, pohranjivanje i obradu u elektronske sisteme (Internet, Intranet, CD-ROM, CD-I itd.). Korištenje znakova (npr. zaštitnih znakova, logotipova) neovisno o postojanju simbola ® ili TM izričito je zabranjeno. Svi postojeći propisi vrijede i za računalne programe (software) koji se direktno ili indirektno mogu preuzeti ili koristiti s ove internetske stranice MERKUR ne daje informacije o načinu i uvjetima korištenja sadržaja internetskih stranica trećih osoba kojima korisnik može pristupiti putem poveznice (hiperlinka) s ove internetske stranice. Za ove informacije korisnik se treba obratiti nositelju autorskih prava na te sadržaje.

Sigurnost podataka
Ukazujemo Vam na to da je World Wide Web javno dostupan. Prijenos osobnih podataka i osobnih informacija putem World Wide Web-a odvija se uvijek na Vaš osobni rizik. Prilikom toga podaci se mogu izgubiti ili dospjeti kod neovlaštenih osoba.

Zaštita podataka
Nama je zaštita podataka od velike važnosti. MERKUR poštuje privatnost korisnika ove internetske stranice. O korisnicima se ne prikupljaju osobni podaci osim u slučaju kada ih upiše i pošalje sam korisnik. Svaki korisnik koji preko internetske stranice MERKUR-u dobrovoljno stavi na raspolaganje svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, OIB i dr.) daje privolu da se navedeni podaci mogu prikupljati i dalje obrađivati i prosljeđivati u koncernu Merkur u svrhu udovoljenja zahtjeva korisnika za informacijama, obavještavanja korisnika o proizvodima, uslugama ili ponudama MERKUR-a ili s njim povezanog društva, obrade zahtjeva za osiguranjem, boljeg uvida i razumijevanja potreba i zahtjeva korisnika i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga. S tim u vezi, MERKUR će povremeno koristiti osobne podatke radi stupanja u kontakt s korisnikom. MERKUR će navedene osobne podatke čuvati u strogoj tajnosti te ih neće prodavati ili ustupati i prosljeđivati trećim osobama, osim ako se ne radi o društvima koncerna Merkur te u zakonom propisanim slučajevima. Korisnik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka osim u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose.
U pogledu zaštite osobnih podataka primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka te u pogledu poslovne tajne odredbe Zakona o osiguranju.
MERKUR predano radi na zaštiti sigurnosti osobnih podataka korisnika koristeći razne sigurnosne tehnologije i postupke u cilju zaštite podataka od neovlaštenog pristupa, uporabe ili objavljivanja.

Newsletteri
Newsletteri će se klijentima/klijenticama odnosno zainteresiranim osobama slati isključivo na njihov izričiti zahtjev (pisanim putem ili elektronski). Newsletteri se mogu u svakom trenutku ponovno otkazati. Upute o tome se nalaze u newsletterima.

Google Analytics
Ova web-stranica koristi uslugu Google analytics za analizu web-stranica a koju pruža poduzeće Google Inc. („Google"). Google analytics koristi tzv. kolačiće („cookies"), tekstovne datoteke koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućuju analizu Vašeg korištenja web-stranica. Informacije koje kolačić generira o Vašem korištenju ove web-stranice (uključujući Vašu IP-adresu) obrađuje Google. Google će koristiti ove informacije u svrhu analize Vašeg korištenja web-stranice, sastavljanja izvještaja o aktivnostima na web-stranicama za potrebe operatera web-stranica te pružanja drugih usluga u svezi s korištenjem web-stranica i interneta. Google može osim toga ove informacije prenositi trećim osobama ako je to propisano zakonom ili ako treće osobe ove podatke obrađuju po nalogu Googlea. Google neće ni u kojem slučaju Vašu IP-adresu povezivati s drugim podacima koji su u posjedu Googlea. Instalaciju kolačića možete spriječiti odabirom odgovarajućih postavki preglednika; upozoravamo Vas međutim da u tom slučaju možda neće biti moguće koristiti sve funkcije ove web-stranice u njihovom punom opsegu. Korištenjem ove stranice izjavljujete da ste suglasni, da se podaci koje je o Vama prikupio Google obrađuju na gore opisani način i u gore navedenu svrhu.

Rodno neutralni oblik oslovljavanja
Redakcija ulaže napore da se u jeziku jednako postupa prema ženama i muškarcima. Ukoliko se u nekim tekstovima ne koristi rodno neutralni oblik oslovljavanja to se čini iz razloga čitljivosti. Međutim, u oslovljavanju se svaki put obraćamo osobama obaju spolova u smislu jednakog tretmana.

Djelatnosti
MERKUR se bavi poslovima osiguranja u skupinama osiguranja u skladu s odobrenjem tijela za nadzor društava za osiguranje.
Registrirane djelatnosti MERKUR-a su:
* životna osiguranja
* osiguranje od nezgode
* zdravstveno osiguranje
* osiguranje od požara i elementarnih šteta
* ostala osiguranja imovine
* ostala osiguranja od odgovornosti
* osiguranje kredita
* osiguranje jamstava
* osiguranje raznih financijskih gubitaka
* osiguranje troškova pravne zaštite
* putno osiguranje
* posredovanje kod prodaje odnosno prodaja predmeta koji pripadnu društvu za osiguranje po osnovi obavljanja poslova osiguranja
* poduzimanje mjera radi sprečavanja i otklanjanja opasnosti koje ugrožavaju osiguranu imovinu i osobe
* procjena stupnja izloženosti riziku osiguranog objekta i procjena šteta
* obavljanje drugih intelektualnih i tehničkih usluga u vezi s poslovima osiguranja
* osiguranje robe u prijevozu


Nadležnost za sporove
Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih internetskih stranica nadležan je hrvatski sud uz primjenu prava Republike Hrvatske.


Merkur osiguranje d.d., sva prava pridržana.

Stanje: prosinac 2016