OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI I KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENE DJELATNOSTI

Management 
 
 
Osiguranje pokriva opću odgovornost i odgovornost iz djelatnosti (profesionalnu odgovornost).

OPĆA ODGOVORNOST je zakonska odgovornost osiguranika za štetu nastalu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja treće osobe, kao i oštećenja ili uništenja stvari treće osobe.
ODGOVORNOST IZ DJELATNOSTI obuhvaća štetu koja je nastala iz same djelatnosti osiguranika, odnosno obavljanja knjigovodstveno-računovodstvene djelatnosti. Osiguranim slučajem smatra se jedna ili više radnji ili propusta koje imaju za posljedicu nastajanje štete poduzetniku za kojeg osiguranik obavlja knjigovodstveno-računovodstvene poslove.