Početna stranica
Nalazite se: 
 

Merkur djeca

 
Sretno dijete 
 

Mala djeca- mala briga, velika djeca- velika briga, poznata je poslovica. Želja Merkur osiguranja je omogućiti roditelju da uopće nema briga te da ponosno, radosno i opušteno može promatrati kako rastu njegova djeca.


 

Sretan osmijeh 

Program Sretno dijete može se dopuniti i osiguranjem od nezgode i bolesti Sretan osmijeh koji omogućava djetetu isplatu u naknade u slučaju boravka u bolnici ili loma kosti te primjerice loma ili gubitka zuba te trajne invalidnosti