Početna stranica
Nalazite se: 
 

Zahtjevi i obrasci

Medien 
 

Izjave:
Link opens in new window - Izjava o korištenju poreznog izdatka temeljem police životnog osiguranja
Link opens in new window - Izjava o zdravstvenom stanju osigurane osobe
Link opens in new window - Izjava o gubitku police i zahtjev za duplikatom

Obnove ugovora:
Link opens in new window - Zahtjev za obnovu ugovora o životnom osiguranju
Link opens in new window - Zahtjev za obnovu ugovora o životnom osiguranju - 5D Protektor
Link opens in new window - Zahtjev za obnovu ugovora o životnom osiguranju - Siguran život
Link opens in new window - Zahtjev za obnovu ugovora - MPD i Sretno dijete

Obrasci za plaćanje:
Link opens in new window - Izjava o dobrovoljnoj obustavi od plaće za osiguranje
 

Obrasci za promjene ugovora:
Link opens in new window - Zahtjev za promjenom ugovaratelja osiguranja
Link opens in new window - Zahtjev za kapitalizaciju
Link opens in new window - Zahtjev za promjenom ugovora
Link opens in new window - Zahtjev za promjenom korisnika osiguranja
Link opens in new window - Zahtjev za promjenom osobnih podataka
Link opens in new window - Zahtjev za promjenu raspodjele premije fond police
Link opens in new window - Zahtjev za promjenom osobnih podataka - za imovinsko osiguranje
Link opens in new window - Zahtjev za promjenom ugovora - za imovinsko osiguranje

Plaćanje iz inozemstva:
Link opens in new window - Plaćanje iz inozemstva


Posebne izjave:
Link opens in new window - Liječnički atest
Link opens in new window - Arterijska hipertenzija
Link opens in new window - Speleologija


Predujam:
Link opens in new window  - Zahtjev za predujam po polici osiguranja


Prijava osiguranog slučaja:
Link opens in new window - Prijava osiguranog slučaja dopunskog zdravstvenog osiguranja (participacija)
Link opens in new window - Prijava smrtnog slučaja
Link opens in new window - Prijava štete za putno osiguranje
Link opens in new window - Prijava osiguranog slučaja (troškovi operacije - OTO/bolnička dnevnica - OBD)
Link opens in new window - Prijava osiguranog slučaja (uslijed nastupa teške bolesti)
Link opens in new window - Prijava štete za imovinsko osiguranje
Link opens in new window - Prijava štete - odgovornost - imovinsko osiguranje
Link opens in new window - Prijava nesretnog slučaja
Link opens in new window - Prijava nesretnog slučaja učenika
Link opens in new window - Potvrda o nepohađanju nastave
Link opens in new window - Prijava rođenja djeteta
Link opens in new window - Prijava vjenčanja djeteta
Link opens in new window - Prijava štete gubitka posla ili privremene nesposobnosti za rad
Link opens in new window - Prijava osiguranog slučaja dodatnog zdravstvenog osiguranja


Razno:
Link opens in new window - Suglasnost za komunikaciju e-mailom
Link opens in new window - Zahtjev za povrat/prijenos premije
Link opens in new window - Privola za obradu podataka u marketinške svrhe za online upitnike


Vinkulacije:
Link opens in new window - Zahtjev za vinkulacijom životnog osiguranja
Link opens in new window - Zahtjev za vinkulacijom osiguranja imovine

 

Otkup police:
Link opens in new window  - Zahtjev za otkup police životnog osiguranja
Link opens in new window  - Zahtjev za otkup fond police
Link opens in new window  - Zahtjev za otkup police pod nazivom MBL

 

Doživljenje:
Link opens in new window - Izjava o korištenju poreznog izdatka temeljem police životnog osiguranja
Link opens in new window - Izjava o poreznoj rezidentnosti - fizička osoba
Link opens in new window - Izjava o poreznoj rezidentnosti - pravna osoba
Link opens in new window - Upitnik za pravne osobe - PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA

 

SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA


Link opens in new window - Tko je politički izložena osoba?
Link opens in new window - Upitnik za politički izložene osobe
Link opens in new window - Upitnik za pravne osobe - PODACI O BENEFICIJARNIM / STVARNIM VLASNICIMA KLIJENTA
Link opens in new window - Financijski upitnik za fizicke osobe
Link opens in new window - Upitnik za fizicku osobu koja nije ugovaratelj, a plaća premiju

 

FATCA i CRS 

Link opens in new window - OBJAŠNJENJE
Link opens in new window - Izjava o poreznoj rezidentnosti - fizička osoba
Link opens in new window - Izjava o poreznoj rezidentnosti - pravna osoba

 

SEPA IZRAVNO TEREĆENJE

Link opens in new window - SEPA izravno terećenje- informacija 
Link opens in new window - Opći uvjeti plaćanja SEPA izravnim terećenjem

 
 
Besplatni info telefon0800 360 360
 
 
Download